Ονομασίες χωριών επί Τουρκοκρατίας

Η Ρόδος επί Τουρκοκρατίας είχε 44 χωριά και αρκετούς συνοικισμούς. Κάποια από αυτά πήραν το όνομα τους από Κατακτητές, από εύπορες οικογένειες, από την τοποθεσία και το διατηρούν μέχρι σήμερα. Κάποια άλλα χωριά έχουν λάβει νέα ή παρεμφερή ονομασία.

Anastassia the hero of Rhodes

The period of Hippokratia, simultaneously with the battalion of knights fought all the people in order to avoid the conquest of Turks. The warriors had the courage and the brave men and women as well. The knights stood beside the men warriors, took care of them and gave them courage.

Αναστασία, η Ηρωίδα της Ρόδου!

Την περίοδο της Ιπποτοκρατίας, συνάμα με το Τάγμα των Ιπποτών, πολεμούσε και ολόκληρος ο λαός για να γλυτώσει από την κατάκτηση των Τούρκων. Οι πολεμιστές ήταν στολισμένοι με ανδρεία και θάρρος, μα ο ηρωισμός δεν έλειπε και από τις γυναίκες. Στέκονταν δίπλα από τους άνδρες πολεμιστές, τους φρόντιζαν και τους ενθάρρυναν.

Diagoras the Periodonikis

The famous as invincible boxer of the entire world, Diagoras came from an athletic family, the family of Diagoridon. Diagoras struggled in the name of gods and never in any match failed.

Διαγόρας ο Περιοδονίκης

Γνωστός ως ο ανίκητος πυγμάχος όλου του Κόσμου, ο Διαγόρας καταγόταν από οικογένεια αθλητών, την οικογένεια των Διαγοριδών. Ο Διαγόρας αγωνιζόταν πάντα στο όνομα των Θεών και δεν ηττήθηκε ποτέ και σε κανέναν αγώνα.

The battalion of Knights in Rhodes

As it was said there were a lot of races that was installed in Rhodes, so the Ioannitis Knights arrived in the island from Cyprus, looking for a new shelter for their battalion. For the conquerer of Rhodes Magistros Fuk de Villare and Vin Vinioi cooperated in asking money aid from England and France.

Το Τάγμα των Ιπποτών στη Ρόδο

Όπως φημολογείται για πολλές φυλές που εγκαταστάθηκαν στη Ρόδο, έτσι και για τους Ιωαννίτες Ιππότες λέγεται πως έφτασαν στο νησί από την Κύπρο, αναζητώντας νέο καταφύγιο για το Τάγμα τους. Για την κατάληψη της Ρόδου, συνεργάστηκαν ο τότε μάγιστρος  Φούλκ de Villaret και ο Βιν Βινιόλι, ζητώντας χρηματική βοήθεια από την Αγγλία και τη Γαλλία.