Πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις…

ΠΡΙΝ ΑΛΕΚΤΩΡ ΛΑΛΗΣΕΙ ΤΡΕΙΣ……. Σήμερα καταθέσαμε το με αριθμό 43/17 έγγραφο μας το οποίο απευθύνεται …