Δύο σημαντικές παρεμβάσεις του Βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Βασίλη Α. Υψηλάντη

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Α’ Θερινού Τμήματος της Βουλής με δύο σημαντικές παρεμβάσεις του Βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Βασίλη Α. Υψηλάντη σχετικά με την απελευθέρωση των ενταλμάτων μισθοδοσίας μεταταχθέντων υπαλλήλων του ιδίου φορέα σε ανώτερο κλάδο και με την παρέμβασή του στη συζήτηση στην Ολομέλεια για την Μικρή ΔΕΗ, σχετικά με το νέο εργοστάσιο της ΔΕΗ Ρόδου και την καλωδιακή σύνδεση όλων των νησιών
————————————————————————————————————

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Α’ Θερινού Τμήματος της Βουλής στο οποίο συμμετείχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Βασίλης Α. Υψηλάντης. Πριν την ολοκλήρωση των εργασιών του Τμήματος έγινε δεκτή νομοθετική ρύθμιση που είχε προτείνει ο βουλευτής σχετικά με τους μεταταχθέντες υπαλλήλους, του ίδιου φορέα, σε ανώτερο κλάδο (υπάλληλοι οι οποίοι απέκτησαν ανώτερο τίτλο σπουδών από αυτόν που κατείχαν κατά την πρόσληψή τους). Με την τροπολογία διορθώνεται μια παρερμηνευτική διάταξη (άρθρο 68 του Ν. 4002/2011) περί μετατάξεων για το που πρέπει να επιλαμβάνεται η αρμόδια επιτροπή ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/τ.Α’/2006) και που όχι, με συνέπεια να παραμένουν δεσμευμένα τα εντάλματα μισθοδοσίας, των εν λόγω υπαλλήλων, μεταξύ των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των λογιστηρίων των υπηρεσιών τους.
Η σχετική διάταξη, η οποία εμπεριέχεται ήδη στον Νόμο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση Διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007) – Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων και άλλες διατάξεις», έχει ως εξής:
Με την διάταξη αυτή (άρθρο 8, παράγραφος 4 του νομοσχεδίου) αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 68 του ν.4002/2011 (Α’ 180) ως εξής:
«Η διάταξη της υποπαραγράφου 1 του παρόντος δεν έχει εφαρμογή στις υποχρεωτικές μεταφορές προσωπικού, στις μετατάξεις υπαλλήλων εντός της ίδιας υπηρεσίας σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας (άρθρ. 69 και 70 του Υ.Κ.) καθώς και στην περίπτωση αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4002/2011.»
Εξάλλου ο κ. Υψηλάντης κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο για την Μικρή ΔΕΗ ζήτησε από τον αρμόδιο Υπουργό, μεταξύ άλλων, την άμεση συνέχιση των διαδικασιών δημιουργίας του νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στη Ρόδο αλλά και την καλωδιακή σύνδεση των νησιών της Δωδεκανήσου για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, με την ηπειρωτική χώρα.
Ο βουλευτής θα συμμετέχει και στο Β’ Θερινό Τμήμα της Βουλής το οποίο ξεκινά τις εργασίες του την προσεχή Δευτέρα και θα τις ολοκληρώσει αρχές Σεπτεμβρίου.

 

Pin It on Pinterest