Απο 20 Μαΐου οι εγγραφές για τους Παιδικούς Σταθμούς Δημοτικής Ενότητας Ρόδου

 

Η Δ/νση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Ρόδου ανακοινώνει ότι οι αιτήσεις για την εγγραφή – επανεγγραφή νηπίων, για το σχολικό έτος 2014-2015 ( ηλικίας από 2,5 ετών έως και την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο ) θα γίνονται δεκτές από 20 Μαΐου 2014 έως και τις 20 Ιουνίου 2014.

Όσες αιτήσεις αφορούν τους Παιδικούς Σταθμούς Δημοτικής Ενότητας Ρόδου, θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ/νσης –εντός της Ροδιακής Έπαυλης (είσοδος από Ερυθρού Σταυρού)- από τις 10:00 έως 13:00 ενώ όσες αφορούν τα αποκεντρωμένα τμήματα Ανατολικής και Δυτικής Ρόδου, θα κατατίθενται στους αντίστοιχους Παιδικούς Σταθμούς.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του νηπίου. (αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικού.)

 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικού.)

 3. Βεβαίωση Υγείας Παιδιού (το έντυπο χορηγείτε από την Υπηρεσία μας)

 4. Φωτοαντίγραφο εμβολίων από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού καθώς και της 1ης σελίδας αυτού.

 5. Βεβαίωση εργασίας των γονέων καθώς και βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών τελευταίου τριμήνου.

 6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης τρέχοντος οικονομικού έτους.

 7. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ποιος θα μπορεί να παραλαμβάνει το παιδί από το σταθμό καθώς και το χρονικό διάστημα καταβολής τροφείων (το έντυπο χορηγείτε από την Υπηρεσία μας)

 8. Για τους αλλοδαπούς: Άδεια παραμονής, Μεταφρασμένη οικογενειακή κατάσταση και Μεταφρασμένη Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ:

 1. Βεβαίωση Υγείας Παιδιού (το έντυπο χορηγείτε από την Υπηρεσία μας)

 2. Φωτοαντίγραφο εμβολίων από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού καθώς και της 1ης σελίδας αυτού.

 3. Βεβαίωση εργασίας των γονέων καθώς και βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών τελευταίου τριμήνου.

 4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης τρέχοντος οικονομικού έτους.

 5. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ποιος θα μπορεί να παραλαμβάνει το παιδί από το σταθμό καθώς και το χρονικό διάστημα καταβολής τροφείων (το έντυπο χορηγείτε από την Υπηρεσία μας)

 6. Άδεια παραμονής για αλλοδαπούς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα εξής τηλέφωνα: 22410-60490, 22410-31882 & 22410-03891.

Επίσης μπορείτε να βρείτε αναρτημένες τις αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου: www.rhodes.gr

 

Pin It on Pinterest