Λήγει σήμερα η απόσυρση Ι.Χ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου εκπνέει το μέτρο της απόσυρσης και μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί καμία τροπολογία σε νομοσχέδιο η οποία θα ορίζει την παράταση του μέτρου και το 2015.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Enikonomia το μέτρο της απόσυρσης η κυβέρνηση επιθυμεί να συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά ωστόσο υπάρχουν έντονες φήμες πως η τρόικα έχει «μπλοκάρει» την συνέχιση του μέτρου και το 2015 με αποτέλεσμα η αγορά αυτοκινήτου να βρίσκεται στην «κόψη του ξυραφιού».

Οσοι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων πάντως επιθυμούν να αποσύρουν το παλιό τους όχημα σε κάποιο κέντρο Ανακύκλωσης της ΕΔΟΕ θα πρέπει να γνωρίζουν πως μπορούν να το πραγματοποιήσουν μέχρι το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου.

Αν δε αποσύρουν το παλιό τους όχημα μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία δεν θα μπορούν να έχουν όφελος κατά την απόκτηση κάποιου καινούριου οχήματος.Τελευταία ημέρα είναι η σημερινή για όσους θέλουν να αποσύρουν τα οχήματά τους, εκμεταλλευόμενοι το μέτρο της απόσυρσης.

Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει κατατεθεί καμία τροπολογία σε νομοσχέδιο η οποία θα ορίζει την παράταση του μέτρου και το 2015.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει σχεδιασμός, ώστε να υπάρξει παράταση και την επόμενη χρονιά. Η τρόικα από την πλευρά της φέρεται να βάζει φρένο στη συνέχιση του μέτρου με αποτέλεσμα η αγορά αυτοκινήτου να βρίσκεται σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο.

Οσοι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων πάντως επιθυμούν να αποσύρουν το παλιό τους όχημα σε κάποιο κέντρο Ανακύκλωσης της ΕΔΟΕ θα πρέπει να γνωρίζουν πως μπορούν να το πραγματοποιήσουν μέχρι το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου.

Αν δε αποσύρουν το παλιό τους όχημα μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία δεν θα μπορούν να έχουν όφελος κατά την απόκτηση κάποιου καινούριου οχήματος.

Έκπτωση, την οποία κερδίζουν όσοι αποσύρουν τα οχήματά τους

Η έκπτωση εξαρτάται από το κυβισμό και τη φορολογητέα αξία του καινούργιου αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, προκύπτει όφελος:

– έως 300 ευρώ αν αγοράσετε αυτοκίνητο έως 900 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία μέχρι και 6.000 ευρώ

– έως 960 ευρώ αν αγοράσετε αυτοκίνητο από 901 μέχρι 1.400 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία μέχρι και 8.000 ευρώ

– έως 1.430 ευρώ αν αγοράσετε αυτοκίνητο από 1.401 μέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία μέχρι και 11.000 ευρώ

– έως 2.800 ευρώ αν αγοράσετε αυτοκίνητο από 1.601 μέχρι και 2.000 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία μέχρι 14.000 ευρώ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με τη νομική μορφή του ιδιοκτήτη

Φυσικό πρόσωπο

1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
2. Οι πινακίδες του οχήματος
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη
4. Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη μεταφορά του οχήματος
5. Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.

Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρία ή Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.)

1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
2. Οι πινακίδες του οχήματος
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας
4. Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρίας
5. Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος
6. Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη μεταφορά του οχήματος
7. Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.

Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)

1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
2. Οι πινακίδες του οχήματος
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας
4. Φωτοτυπία του ΦΕΚ εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος
6. Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος
7. Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη μεταφορά του οχήματος
8. Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.