Προκήρυξη 30 θέσεων υποδιευθυντών σε ΙΕΚ για μόνιμους εκπαιδευτικούς – Μια θέση στη Ρόδο

Αιτήσεις από 18 Δεκεμβρίου έως 12 Ιανουαρίου

Εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τετραετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, η οποία θα αποδεικνύεται από πρόσφατο αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης (ημερομηνία έκδοσης έως και 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας), καλεί η Διεύθυνση Δια Βίου Μάθηση, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση με επιλογή 30 θέσεων Υποδιευθυντών σε Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Οι αιτήσεις κατατίθενται από τις 18 Δεκεμβρίου έως και τη 12η Ιανουαρίου στις 15.00.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΙΕΚ ΘΕΣΕΙΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1
ΑΙΓΙΝΑ 1
ΓΛΥΦΑΔΑ 1
ΚΗΦΙΣΙΑ 1
ΜΕΓΑΡΑ 1
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 1
ΑΥΛΩΝΑ ΦΥΛΑΚΕΣ 1
ΧΑΪΔΑΡΙ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΥΡΓΟΥ 1
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗ 1
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 1
ΦΛΩΡΙΝΑ 1
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 1
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ 1
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑ 1
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 1
ΚΡΗΤΗ
1Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2
2Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΡΟΔΟΥ 1
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1
ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 1
ΛΑΜΙΑ 1

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για κατάταξη στον πίνακα μίας μόνο περιφέρειας και με σειρά προτίμησης μέχρι τρία Δ.Ι.Ε.Κ.

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. θα πρέπει να είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με 4 χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία.

Δεν επιλέγεται ως Υποδιευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. εκπαιδευτικός ή υπάλληλος ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Φ.Ε.Κ. 26 Α’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4057/2012, Φ.Ε.Κ. 54 Α’) ή για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα.

Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δημοσίου Ι.Ε.Κ.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Υποδιευθυντή του Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 27 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ» και στο άρθρο 47 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄ 118).

Η θητεία των Υποδιευθυντών είναι διετής, λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων και λήγει 31-8-2016.

Οι υποδιευθυντές των ΙΕΚ δεν δικαιούνται το επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, του ν. 4024/2011 (Α’ 226).

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η κατάταξη των υποψηφίων σε αξιολογικούς πίνακες ανά Περιφέρεια και ανά Δ.Ι.Ε.Κ. θα γίνει βάσει των κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης που περιγράφονται αναλυτικά ΣΕ πίνακα σύμφωνα με την αριθμ. 6197/26-06-2014 (ΑΔΑ 6ΡΑΠ9-ΥΜΙ) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Περισσότερα στην προκήρυξη θέσεων: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΙΕΚ _ΔΕΚ 2014 – Ω9ΘΨ9-ΩΤΕ.pdf