Απαγόρευση εκγύμνασης των κυνηγετικών σκύλων στα Δωδεκάνησα

Στην απαγόρευση της εκγύμνασης των κυνηγετικών σκύλων σε όλες τις Ζώνες Εκγύμνασης Σκύλων (Ζ.Ε.Σ.) της περιοχής αρμοδιότητάς της, από την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 έως και την Τρίτη 31 Μαΐου 2022, προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου, με την έκδοση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης (Δ.Α.Δ.).

Η απαγόρευση αποφασίστηκε προκειμένου να αποφευχθεί η όχληση της άγριας πανίδας κατά την κρίσιμη, αναπαραγωγική περίοδο. Πρόκειται για τη σημαντικότερη χρονική περίοδο του έτους για την αναπαραγωγή και κατ’ επέκταση για την εξέλιξη  του πληθυσμού των θηραμάτων.

Να σημειώσουμε ότι εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές (Ζώνες Εκγύμνασης Σκύλων – Ζ.Ε.Σ.) και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού. Σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 – 2022, η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων δεν επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιο έως και Ιούνιο, ιδίως κατά την αναπαραγωγική περίοδο. Για την έναρξη ισχύος της ανωτέρω απαγόρευσης απαιτείται η έκδοση Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης (Δ.Α.Δ.) από την οικεία Δασική Αρχή, στην οποία θα ορίζεται επακριβώς η διάρκεια της ανωτέρω τοπικής απαγόρευσης των εκγυμνάσεων κυνηγετικών σκύλων, εντός του προαναφερόμενου τριμήνου (Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου) καθώς και οι λοιποί όροι διεξαγωγής των εκγυμνάσεων ή τυχόν περιορισμοί, αφού προηγηθεί εκτίμηση της ασκούμενης πίεσης στην θηραματοπανίδα εξαιτίας της εκγύμνασης.

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Pin It on Pinterest

Share This