Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρόδου – Καλύμνου

Την πρόσληψη τριων υπαλλήων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρόδου – Καλύμνου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του υποέργου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις, πρέπει να πληρούν τα τυπικά και επιπρόσθετα προσόντα που θέτει η προκήρυξη.

Θα προσληφθούν άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τη Δευτέρα 11 Απριλίου είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση efadod@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας.

Δείτε αναλυτικά προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε ΕΔΩ και διαβάστε αναλυτικά, ολόκληρη την προκήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Pin It on Pinterest

Share This