Έρευνες σε κέντρο πρόνοιας στη Ρόδο για θάνατο τροφίμων

Την ταχύτατη αντίδραση του διοικητικού συμβουλίου του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων προκάλεσαν φήμες, που φέρουν αορίστως υπαλλήλους του Αγίου Ανδρέα να ευθύνονται για το θάνατο κατάκοιτων τροφίμων, που είχαν ξεπεράσει το προσδόκιμο επιβίωσης και νοσηλεύοντο στο Νοσοκομείο της Ρόδου.Με πρωτοβουλία του προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κ.Κ.Π.Π.) κ. Σάββα Πεταλά συνεκλήθη το διοικητικό συμβούλιο και εκτάκτως εξέτασε το θέμα. Μετά από διαλογική συζήτηση προκειμένου να μην αιωρούνται σενάρια περί συγκάλυψης ή υπόνοιες αμέλειας, αποφασίστηκε η ανάθεση διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σε επιτελικό στέλεχος σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Ταυτόχρονα ζητήθηκε και υποβλήθηκε υπόψιν των μελών του διοικητικού συμβουλίου έκθεση του ιατρού του κέντρου κ. Δημητρίου Λεβέντη, της υπεύθυνης του νοσηλευτικού τμήματος κ. Αικατερίνης Φλεμετάκη, της προϊσταμένης του τμήματος Χρονίων Παθήσεων κ. Αναστασίας Τενεκετζή και της Κοινωνικής Λειτουργού κ. Σαρικά Μαργαρίτας-Χαριτωμένης για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες απεβίωσαν οι τρόφιμοι.

Πρόκειται για τετραπληγικούς με νοητική στέρηση και εγκεφαλική παράλυση. Όπως προκύπτει από την έκθεση είχαν συμπληρώσει το προσδόκιμο επιβίωσης που είναι επιστημονικά αποδεκτό για άτομα με τις προαναφερθείσες παθήσεις που είναι τα 20,7 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα απεβίωσαν πέντε άτομα 21, 23, 26, 26, 28 ετών και ένας 17χρονος (αναπνευστική ανεπάρκεια καρδιακή ανακοπή).
Οι πέντε εκ των ανωτέρω ασθενών νοσηλεύοντο στο Νοσοκομείο πριν καταλήξουν και ένας στο θεραπευτήριο που υπέκυψε παρά την ισχυρή αντιβιοτική αγωγή που ελάμβανε κατόπιν νοσηλείας του.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι στατιστικά, επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών πάσχει από εγκεφαλική παράλυση, η δομή του Αγίου Ανδρέα και το προσωπικό, φαίνεται ότι καταβάλλουν προσπάθειες και έχουν φέρει το προσδόκιμο επιβίωσης πάνω από το επιστημονικά επιτρεπτό όριο.

Αποδεικνύεται εξάλλου ότι υπήρξε άμεση ανταπόκριση του προσωπικού στην ανάγκη των περιθαλπομένων για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα με εισαγωγή στο Νοσοκομείο.

Περαιτέρω δεν προέκυψε, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα ιατρικά πιστοποιητικά θάνατος από εισρόφηση, όπως αναφέρουν οι φήμες. Η Ε.Δ.Ε. αποσκοπεί εξάλλου στην βελτιστοποίηση του συστήματος νοσηλείας του Ιδρύματος καθώς παρά τις συνεχείς έγγραφες και προφορικές εντολές της διοίκησης δεν έχουν ακόμα εκλείψει δυσλειτουργίες λόγω εσφαλμένων νοοτροπιών ετών.

Θα εξεταστεί ανεπίσημη καταγγελία για ανάθεση έργου νοσηλευτών σε τρόφιμο με δεξιότητες.
Την ίδια συνεδρίαση απασχόλησε το μείζον θέμα των αναδοχών και των υιοθεσιών.

Οι διαφορές της υιοθεσίας από την αναδοχή είναι πολλές και σημαντικές, μια εκ των οποίων είναι η επικοινωνία του παιδιού με τους φυσικούς γονείς. Σύμφωνα με το ν. 2447/96 άρθρο 1561 – «κατά την υιοθεσία διακόπτεται κάθε δεσμός του ανηλίκου με την φυσική οικογένεια» . Σύμφωνα με το ν. 2447/96 άρθρο 1656 «Υποχρεώσεις των αναδόχων γονέων» – οι ανάδοχοι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν τις προσωπικές σχέσεις και την επικοινωνία των φυσικών γονέων με τον ανήλικο, εφόσον δεν παραβλάπτονται ουσιώδη συμφέροντά του.

Τα ευρισκόμενα υπό την προστασία του Παραρτήματος παιδία ως επί το πλείστον είναι άνω των 4 ετών και έχουν μνήμες από τις οικογενειακές σχέσεις. Η επιθυμία των παιδιών να έχουν σχέσεις με το οικογενειακό περιβάλλον είναι αδιαμφισβήτητη. Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού προστατεύει τα δικαιώματά του με πολύ μεγάλη σαφήνεια (άρθρο 2, 3,7,8,9,12,16,21).
Σκοπός του ιδρύματος είναι να διασφαλίζει το πραγματικό συμφέρον του παιδιού.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού αποφασίστηκαν τα κάτωθι:
-Η ανάθεση σε νομικούς της εφαρμογής του Π.Δ. 86/2009 (σχετικά με το θεσμό της αναδοχής). Προκειμένου να υπογραφούν άμεσα οι συμβάσεις αναδοχής που εκκρεμούν.

-Η σύναψη σύμβασης με ψυχολόγο ο οποίος θα συνεργάζεται με τα ευρισκόμενα σε αναδοχή παιδιά. Ο ψυχολόγος σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία θα υποβάλλουν προς το διοικητικό συμβούλιο εκθέσεις σχετικά με το πραγματικό συμφέρον του κάθε παιδιού, όπως εκτιμάται επιστημονικά και την κάθε ανάδοχη οικογένεια.

Αποφασίστηκε η σύμβαση με ψυχολόγο εκτός υπηρεσίας, διότι η μοναδική ψυχολόγος του ΚΚΠΠΝΑ είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση όλων των περιθαλπόμενων και στις τέσσερεις δομές (τέως Οίκος Ευγηρίας -Χαραλάμπειο Γηροκομείο, τέως Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παίδων Ρόδου, τέως Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου, τέως Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Δωδεκανήσου).

Η συνεργασία δε με τους ανάδοχους γονείς και τα παιδιά χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας. Από τους αναδόχους απαιτούνται ιδιαίτερα ψυχικά αποθέματα για την εναρμόνιση των σχέσεων ανάδοχοι γονείς – παιδί- φυσικοί γονείς.
-Η διενέργεια προγραμμάτων επιμόρφωσης των αναδόχων γονέων (Π.Δ. 86/2009 άρθρο 7).

-Επίσκεψη στο Εισαγγελέα Ανηλίκων ώστε να ενημερωθεί προφορικώς και εγγράφως για τα γεγονότα.
Τονίστηκε εξάλλου, ότι επειδή ευρισκόμεθα σε προεκλογική περίοδο, για την διαφύλαξη του Ιδρύματος και κυρίως των συμφερόντων των παιδιών οποιαδήποτε συζήτηση για επικείμενες υιοθεσίες θα πρέπει να σταματήσει όταν μάλιστα οι παραπάνω απόψεις προέρχονται από μη κρατικές υπηρεσίες.

Μάλιστα γνωστοποιήθηκε στα μέλη του Δ.Σ. ότι η όλη διαδικασία αναπτύσσεται χωρίς να έχει προηγηθεί επιστημονική ερεύνα που να τεκμηριώνει την σκοπιμότητα με γνώμονα τις ανάγκες των ανηλίκων και χωρίς να έχει λάβει γνώση το ίδρυμα που είναι ο επίσημος φορέας του κράτους.

Τέλος υπογραμμίστηκε η ανάγκη να διαφυλαχθούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των ανηλίκων από μη κρατικές υπηρεσίες.

Πηγή : dimokratiki.gr

Pin It on Pinterest