Στρατιωτικοί αγώνες απο την 95ΑΔΤΕ

Η 95 Ανώτερη ∆ιοίκηση Ταγµάτων Εθνοφυλακής, διοργανώνει
Στρατιωτικούς Αθλητικούς Αγώνες στο ∆ηµοτικό στάδιο «∆ΙΑΓΟΡΑΣ» Ρόδου, την
Πέµπτη 07 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 10:00.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This