Επαναλαμβάνεται ο διαγωνισμός για τα στέγαστρα των λεωφορείων

Την Τρίτη 12 Απριλίου 2016 από τις 11:00 π.μ έως τις 13:00 μ.μ πραγματοποιείται στο Δημαρχείο Ρόδου επαναληπτικός διαγωνισμός για την «Εκμίσθωση των Χώρων Στεγάστρων Αστικών και Υπεραστικών Στάσεων».

Η επαναληπτική δημοπρασία θα γίνει με ανοικτές γραπτές προσφορές και στη συνέχεια με προφορικές στο Δήμο Ρόδου κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Η διάρκεια εκμίσθωσης της χρήσης των χώρων ορίζεται σε 10 έτη και το ετήσιο μίσθωμα που θα επιτευχθεί θα καταβάλλεται για το σύνολο των αστικών και υπεραστικών στάσεων.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Αξιοποίησης-Διαχείρισης Ακίνητης περιουσίας και Κτηματολογίου που βρίσκεται στη Νέα Αγορά 28 1ος όροφος. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22410-24008.