Προσπάθεια ίδρυσης Συλλόγου Πασχόντων από Σκλήρυνση κατά πλάκας στη Ρόδο

Από ασθενείς της νόσου, γίνεται προσπάθεια συγκρότησης στη Ρόδο ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

Καλούμε τους άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Παπαμιχαήλ Γρηγόρης

6944591189

Pin It on Pinterest