Κάλεσμα στη Λαϊκή Συνέλευση Ιστρίου

Ο Πρόεδρος και το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιστρίου σας προσκαλεί να προσέλθετε το Σάββατο 05 Απριλίου 2014 και ώρα 18:30 μ.μ. σε Λαϊκή Συνέλευση στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ιστρίου με θέματα:

  1. Απολογισμός πεπραγμένων Τοπικής Κοινότητας Ιστρίου, όπου θα γίνει παρουσίαση του έργου και τις προσπάθειας που έγινε την περίοδο 2011-2013.

  2. Καταγραφή προτάσεων για ανάγκες της Τ.Κ. Ιστρίου και ιεράρχηση στόχων – προτεραιοτήτων, όπου θα γίνει δημόσια συζήτηση επί του θέματος καθώς και παρουσίαση προτάσεων από τον Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας

Ιστρίου

Βουκκής Βασίλειος

Pin It on Pinterest