Ποιες επιχειρήσεις απειλούνται με πρόστιμα- Μέχρι 2.500 ευρώ οι «καμπάνες»

Εξέπνευσε χθες η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών πρoσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία για τα εισοδήματα που απέκτησαν μέσα στο έτος 2013.

Αν και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης δέχθηκε αρκετά αιτήματα προκειμένου να χορηγηθεί παράταση στη διαδικασία υποβολής ωστόσο δεν υπαναχώρησε.

Έτσι, από σήμερα όσα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλλοδαπά ή ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύματα, που τηρούν βιβλία μέθοδο, ανεξάρτητα αν τα εισοδήματά τους υπόκεινται ή όχι σε φορολογία) υποβάλλουν δηλώσεις αυτές θα είναι εκπρόθεσμες και θα βαρύνονται με πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Συγκεκριμένα, πρόστιμο ύψους 250 ευρώ θα βαρύνει υπόχρεους με απλογραφικά βιβλία και πρόστιμο 500 ευρώ υπόχρεους με διπλογραφικά βιβλία. Πάντως, εξακολουθεί να ισχύει το πρόστιμο των 2.500 ευρώ (για υπόχρεους με διπλογραφικά βιβλία) όταν ο φορολογούμενος δεν συνεργάζεται με τις ελεγκτικές αρχές κατά τον φορολογικό έλεγχο, δεν έχει εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο ή δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία για την τήρηση βιβλίων. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που επανειλημμένα δεν επιβάλει ή επιβάλει εκπρόθεσμα φορολογικές δηλώσεις ή δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων.

Πάντως, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων θα εκδώσει εντός των ημερών εγκύκλιο με την οποία θα παρέχει πρόσθετες οδηγίες στις εφορίες ώστε να μην προχωρούν στην επιβολή προστίμου 100 ευρώ σε πολίτες που δεν έχουν προχωρήσει μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των 10 ημερών στις εφορίες σε μεταβολές για περιπτώσεις γάμου ή θανάτου.

Πηγή : newsbeast.gr

Pin It on Pinterest