Προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση κεραμοσκεπής σχολικού κτιρίου Χάλκης

Στο πλαίσιο του προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έργων αποκατάστασης και συντήρησης των σχολικών κτηρίων σε όλα τα νησιά ευθύνης της, με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κεραμοσκεπής σχολικού κτηρίου Χάλκης».

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη, λοιπά έντυπα και πληροφορίες από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, στη Ρόδο ή να τα τυπώσουν από την ηλεκτρονική μορφή τους, από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου www.pnai.gov.gr – Έργα – Προμήθειες).

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 6/10/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Την ίδια μέρα θα γίνει και η αποσφράγιση των προσφορών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Ν. Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Φορέας κατασκευής του είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Pin It on Pinterest