450 ως 600 ευρώ το μήνα σε ανέργους – Νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ

Τέσσερα νέα προγράμματα για ανέργους μπαίνουν μπροστά με στόχο την πρόσληψη από ιδιωτικές επιχειρήσεις 35.000 ατόμων. Το σχέδιο προβλέπει επιδότηση από 450 ευρώ ως και 600 ευρώ το μήνα

Ουσιαστικά πρόκειται για επιδότηση του μισθού του εργαζόμενου αρκεί αυτός να προέρχεται από τις τάξεις των ανέργων. Ειδικότερα τα τέσσερα προγράματα είναι:

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με 18 ευρώ την ημέρα ή 450 ευρώ το μήνα για την πρόσληψη 12.000 ανέργων ηλικίας 25 – 66 ετών σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Πρόγραμμα πρόσληψης 1.000 ανέργων ειδικών ομάδων σε μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση του μισθού που θα φτάνει τα 600 ευρώ το μήνα.

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης 12.500 ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας που πρόκειται να δημιουργήσουν άμεσα νέες θέσεις εργασίας (επιχορήγηση ανά ημέρα αντίστοιχη της δράσης και σε συνδυασμό της κατάρτισης με την απασχόληση των ανέργων).

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων στο πλαίσιο τοπικών σχεδίων για την απασχόληση που θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας και τοπικών δράσεων για την κοινωνική ένταξη των πιο ευάλωτων ομάδων (ημερήσια επιδότηση 18 ευρώ για τους άνω των 25 ετών και 15 ευρώ για τους κάτω των 25 ετών).

Πηγή : newsit.gr

Pin It on Pinterest