Σήμερα η παρουσίαση του συνδυασμού “Ρόδος Δύναμη Πολιτών”