Παραλαβη φορτωτη – εσκαφεα για τα ΧΥΤΑ

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ παρέλαβε την Τρίτη 1/7/2014 ένα νέο και σύγχρονο χωματουργικό μηχάνημα και συγκεκριμένα έναν εκσκαφέα – φορτωτή, κατασκευής του Ομίλου LIUGONG, τύπου 777A, με πετρελαιοκινητήρα Perkins 100 ίππων και σύστημα μετάδοσης κίνησης Carraro, συνολικής αξίας 70.000 Euro. Ο εκσκαφέας-φορτωτής αποτελεί τμήμα του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού Κυττάρου Επείγουσας Επέκτασης ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου», το οποίο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο ΕΣΠΑ από εθνικούς πόρους και από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013».

Ο προμηθευτής του μηχανήματος προέκυψε μέσα από διαδικασία ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού) και είναι η γνωστή εταιρεία Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε., που διαθέτει πολυετή παρουσία και εμπειρία στον κλάδο των μηχανημάτων έργων.

Pin It on Pinterest