“10 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΣΛΕΞΙΑ”, γράφει η παιδοψυχολόγος Παυλίδη Σοφία, MSc

Η δυσλεξία είναι:

  •  η έντονη και επίμονη δυσκολία του μαθητή να αποδώσει ικανοποιητικά, για την ηλικία και την νοημοσύνη του, στην ανάγνωση (δυσαναγνωσία), στην γραφή (δυσγραφία, δυσορθογραφία) και/ ή στα μαθηματικά (δυσαριθμησία).
  •  μια δυσκολία που μπορεί να διαγνωστεί από καταρτισμένο ειδικό από το τέλος της β’ δημοτικού, όπου και θεωρείται η καταλληλότερη ηλικία για να γίνει η αξιόπιστη ανίχνευσή της.
  •  μια δυσκολία που οφείλεται σε διαταραχή της λειτουργίας ορισμένων εγκεφαλικών περιοχών και είναι κατά βάση κληρονομική.
  •  μια αντιμετωπίσιμη κατάσταση- εφόσον διαγνωστεί έγκαιρα- με τον σχεδιασμό κατάλληλου εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για τον εκάστοτε δυσλεξικό μαθητή.
  •  μια δυσκολία που το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα την αναγνωρίζει και την στηρίζει με ιδιαίτερα μέτρα που εξασφαλίζουν ειδικό χειρισμό των δυσλεξικών μαθητών από τα σχολικά πλαίσια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Η δυσλεξία δεν είναι:

  •  διαταραχή στην εκφορά του λόγου.
  •  ένδειξη ότι το παιδί μας δεν είναι έξυπνο ή ότι είναι τεμπέλης.
  • λόγος να πιστεύουμε ότι το παιδί μας θα αποτύχει σε επαγγελματικό επίπεδο.
  •  λόγος να μην προχωρήσει ο μαθητής την εκπαίδευσή του στο ανώτερο δυνατό επίπεδο, εφόσον το επιθυμεί.
  •  μια δυσκολία για την οποία «φταίει» ο μαθητής που την αντιμετωπίζει. Ως επί το πλείστον, γεννήθηκε με αυτήν.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This