Ο Δήμος Ρόδου εξοπλίζεται με βαρέως τύπου σκαπτικά μηχανήματα, για την κάλυψη των αναγκών αντιπλημμυρικής προστασίας

Δήμαρχος Φ. Χατζηδιάκος: «Το νησί πρέπει να θωρακιστεί με κάθε τρόπο»

Ενισχύει τον  στόλο του ο Δήμος Ρόδου,  στον κρίσιμο τομέα των βαρέων μηχανημάτων,  μετά και την έγκριση που εξασφάλισε από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης Νοτίου Αιγαίου, για τη  διακήρυξη του έργου προμήθεια δύο καινούργιων βαρέων σκαπτικών μηχανημάτων που θα συμβάλουν στην αντιπλημμυρική θωράκιση του νησιού.  

Αναλυτικότερα,  με μεθοδικές κινήσεις   η Δημοτική Αρχή, προχωράει στην απόκτηση νέων βαρέων τύπου μηχανημάτων για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας  με ευρωπαϊκούς πόρους, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», μετά και την έγκριση από τη διαχειριστική Υπηρεσία, της διακήρυξης του υποέργου «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ερπυστριοφόρου προωθητή γαιών και ενός (1) καινούργιου περιστρεφόμενου ελαστιχοφόρου εκσκαφέα», συνολικού προϋπολογισμό 682.000 ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Πρόκειται για το δεύτερο κατά σειρά έργο, που αφορά τον τομέα της   αντιπλημμυρικής προστασίας του νησιού, καθώς προηγήθηκε η έγκριση δημοπράτησης του έργου «Διευθέτηση ρέματος «Ρένης»  Φαληρακίου», συνολικού προϋπολογισμού 676.000 ευρώ και ακολουθεί η «Διευθέτηση ρέματος «Ποτού» Φαληρακίου», με  προϋπολογισμό 1.310.000 ευρώ.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα των εγκρίσεων των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του νησιού, αφού όπως τόνισε «αποτελούσε και αποτελεί  σημαντικό μέλημα της δημοτικής Αρχής»  και συμπλήρωσε. «Υπάρχει έλλειψη βαρέων μηχανημάτων στο δήμο μας και δεν επαρκούν τα υφιστάμενα παλαιού τύπου μηχανήματα για να καλύψουν τις ανάγκες του νησιού μας.  Παράλληλα προχωρήσαμε τις πιο «δύσκολες» όσον αφορά τις εγκρίσεις, αντιπλημμυρικές μελέτες, ξεπερνώντας αγκυλώσεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες». Στον επίλογό του ο κ. Χατζηδιάκος τόνισε «Το νησί πρέπει να θωρακιστεί με κάθε τρόπο».