Αλλάζουν όλα στη φορολογία για τα λεγόμενα “μπλοκάκια”

Στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα έρθει το επόμενο διάστημα θα περιλαμβάνονται ριζικές αλλαγές στην φορολογία για τα λεγόμενα μπλοκάκια, αφού πλέον αλλάζει ο τρόπος που θα επιβάλλεται το τέλος επιτηδεύματος.

Με στόχο του Υπουργείου Οικονομικών να παραμείνουν τα έσοδα στα 300 εκατ. ευρώ αλλάζει ο υπολογισμός του ύψους του τέλους επιτηδεύματος και γίνεται κλιμακωτός. Επίσης εξετάζεται να μην πληρώνουν τέλος επιτηδεύματος όσοι δεν παρουσιάζουν εισοδήματος από την άσκηση του επιτηδεύματος.

Οι νέες ρυθμίσεις θα περιλαμβάνονται στο φορολογικό νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στην βουλή στο τέλος Νοεμβρίου. Το τέλος επιτηδεύματος υπολογίζεται για τα μπλοκάκια μέχρι στιγμής ως εξής: Οι φορολογούμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκια» υποχρεούνται σε καταβολή μειωμένου τέλους επιτηδεύματος πεντακοσίων ευρώ (σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 ν. 3986/2011 που διατηρείται σε ισχύ και με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) Έτσι ο κλιμακωτός υπολογισμός θα επιβάλλει τέλος ανάλογα τα εισοδήματα του επιτηδευματία και όχι οριζόντια για όλους.

Pin It on Pinterest