Κυκλοφοριακες ρυθμίσεις μέχρι τέλους Δεκεμβρίου στον Άγιο Ισίδωρο

Το χρονικό διάστημα από σήμερα (Τρίτη 01-12-2020) έως και την Τετάρτη (30-12-2020) δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων επί της επ. Οδού Αγίου Ισιδώρου-Σιαννών στην Χ.Θ. 4+600, λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης βλαβών του οδικού δικτύου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων προς τον Άγιο Ισίδωρο θα διεξάγεται μέσω του χωριού Έμπωνα και σύμφωνα με την οδική σήμανση.

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ