Με τις ευλογίες των ΗΠΑ “ανασταίνεται” το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα Ελλάδας – Κύπρου!

Σε «επαναφορά» του ενιαίου αμυντικού δόγματος Ελλάδας – Κύπρου προχώρησαν σήμερα Αθήνα και Λευκωσία ύστερα από την υπογραφή διμερούς διακρατικής συμφωνίας για κοινή έρευνα και διάσωση στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος.

Την συμφωνία υπέγραψαν ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Κύπριος ομόλογός του Ιωάννης Κασουλίδης

Η συνάντηση των δύο αντρών πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και όπως ανέφεραν σε δηλώσεις τους μετά την υπογραφή της συμφωνίας, η σημασία της, είναι ότι ουσιαστικά ενοποιείται και υπάγεται στην δικαιοδοσία των δύο χωρών αλλά και του διεθνούς δικαίου, και ο θαλάσσιος χώρος μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου -κατά τα πρότυπα της ήδη υπάρχουσας συμφωνίας του εναέριου χώρου μεταξύ των FIR Αθηνών και Λευκωσίας- για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Φυσικά η παραπάνω κίνηση έχει την πλήρη συγκατάθεση των ΗΠΑ και της Ουάσιγκτον. Ήδη και όπως έχουμε γράψει σχετικά οι σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας βρίσκονται σε οριακό επίπεδο εξαιτίας της «αυτονόμησης» της Άγκυρας στην περιοχή η οποία παίζει το δικό της παιχνίδι χωρίς να δίνει σημασία στα αμερικανικά συμφέροντα με τα οποία έρχεται σε αντίθεση.

Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στην συμφωνία που υπογράφηκε:

«Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιθυμώντας να βελτιώσουν τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο Χωρών, στη βάση της ισότητας και του αμοιβαίου συμφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα για περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στην Ανατολική Μεσόγειο, επιθυμώντας να υποστηρίξουν τις ενέργειες ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη θάλασσα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση του 1979 και των Παραρτημάτων αυτής και της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974 και των Πρωτοκόλλων της, όπως έχουν τροποποιηθεί, ειδικότερα δε του Κεφαλαίου V αυτής», συμφώνησαν να συνεργαστούν στους τομείς έρευνας και διάσωσης.

Παράλληλα  αναφέρεται στο κείμενο της συμφωνίας ότι «η Περιοχή Έρευνας Διάσωσης (Περιοχή SAR) εντός της οποίας παρέχονται υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης από την Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας συμπίπτει με την Περιοχή Πληροφόρησης Πτήσεων (FIR) Αθηνών. Η Περιοχή Έρευνας Διάσωσης (Περιοχή SAR) εντός της οποίας παρέχονται υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης από την Αρμόδια Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας  συμπίπτει με την Περιοχή Πληροφόρησης Πτήσεων (FIR) Λευκωσίας».

Στο ίδιο κείμενο  δίνεται και η ακριβής εξήγηση των όρων όπου θα ενεργοποιείται το πλαίσιο της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου.

«Φάση Κινδύνου» σημαίνει μία κατάσταση όπου υφίσταται εύλογη βεβαιότητα ότι ένα πλοίο ή πρόσωπο απειλείται από σοβαρό και επικείμενο κίνδυνο και απαιτεί άμεση συνδρομή.

«Έρευνα» σημαίνει μία επιχείρηση, η οποία συνήθως συντονίζεται από ένα συντονιστικό ή περιφερειακό κέντρο διάσωσης που διαθέτει κατάλληλο προσωπικό  και εγκαταστάσεις για τον εντοπισμό προσώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο.

«Διάσωση» σημαίνει μία επιχείρηση για τη διάσωση προσώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο, την παροχή πρώτων βοηθειών ή την κάλυψη άλλων αναγκών και τη μεταφορά τους σε ασφαλές μέρος.

«Υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης» σημαίνουν την πραγματοποίηση παρακολούθησης κινδύνου, την επικοινωνία, το συντονισμό και τη διενέργεια ‘Έρευνας και Διάσωσης, περιλαμβανομένης της παροχής ιατρικών συμβουλών, πρώτων βοηθειών ή  εκκένωσης για ιατρικούς λόγους, χρησιμοποιώντας δημόσια και ιδιωτικά μέσα, όπως συνεργαζόμενων αεροσκαφών, πλοίων και άλλων ευκολιών.

«Ενιαίο  Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης» (JRCC) και « Συντονιστικό Κέντρο Διάσωσης» (RCC) σημαίνει τις μονάδες που είναι υπεύθυνες για την προώθηση της αποτελεσματικής οργάνωσης υπηρεσιών Έρευνας και Διάσωσης καθώς και για το συντονισμό της διενέργειας των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης εντός της αντίστοιχης Περιοχής SAR της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ακόμη σημειώνεται ότι «Τα Συμβαλλόμενα Μέρη με το παρόν συμφωνούν και εξουσιοδοτούν τα αρμόδια RCC να προβαίνουν σε απευθείας συνεννοήσεις με σκοπό τη διασφάλιση του συντονισμού των επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης που διεξάγονται στις αντίστοιχες Περιοχές Έρευνας και Διάσωσης, εφόσον κάτι τέτοιο υπαγορεύεται από τις περιστάσεις, προκειμένου να παρασχεθεί επιτυχής συνδρομή σε πρόσωπα τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου»,

Στο άρθρο 14 της συμφωνίας για τη δημιουργία ενιαίου χώρου έρευνας και διάσωσης εντός των FIR Αθηνών και Λευκωσίας επισημαίνεται ότι «τα Συμβαλλόμενα Μέρη (η Ελληνική Δημοκρατία και η Κυπριακή Δημοκρατία, δηλαδή) θα ενημερώσουν για την παρούσα Συμφωνία τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση του 1979».

Ο Ενιαίος Αμυντικός Χώρος

Το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα ή Ενναίος Αμυντικός Χώρος ουσιαστικά άρχισε να μορφοποιείται ως ιδέα το 1993 και το 1994 σημειώθηκε για πρώτη φορά πτήση μαχητικών της ΠΑ πάνω από τα εδάφη της ελεύθερης Κύπρου. . Ήταν στην άσκηση «Νικηφόρος» η οποία είχε πραγματοποιηθεί μεταξύ 6 και 10 Οκτωβρίου 1994 όταν τέσσερα μαχητικά τύπου A-7H που είχαν απογειωθεί από την 115ΠΜ στη Σούδα.

Το τέλος του ΕΑΧ ήρθε το 2000 και πιο συγκεκριμένα στις 22α  Οκτωβρίου όταν για τελευταία φορά  ελληνικά μαχητικά θα απογειώνονταν από την ΑΒ της Πάφου

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Pin It on Pinterest