Καταβολή δωροσήμου Χριστουγέννων 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Η εγκύκλιος για την καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους κοινοποιήθηκε, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Συγκεκριμένα, η καταβολή Δωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα διενεργηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους:

  1. Μέσω τραπεζών, για τους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων».
  2. Μέσω περιφερειακών ή τοπικών υποκαταστημάτων μισθωτών.

Οδηγίες ένταξης οικοδόμων στο νέο σύστημα καταβολής Δωροσήμου, μέσω πίστωσης ατομικών τραπεζικών λογαριασμών

  1. Τραπεζικός λογαριασμός πληρωμής Δωροσήμου

Για την καταβολή Δωροσήμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε νέος λογαριασμός καταθέσεων, είτε οποιοσδήποτε υπάρχων σε μία από τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη χώρα, αρκεί ο εργατοτεχνίτης οικοδόμος να είναι ο πρώτος δικαιούχος.

Κατά τη μετάβασή του στην τράπεζα για «άνοιγμα» νέου τραπεζικού λογαριασμού, θα πρέπει να προσκομίσει:

  • Την αστυνομική ταυτότητά του ή το διαβατήριό του.
  • Τον ΑΦΜ (από εκκαθαριστικό της εφορίας ή οποιοδήποτε άλλο παραστατικό).
  • Λογαριασμό ΔΕΚΟ (πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ).
  • Το παρόν έντυπο, προκειμένου να μην απαιτηθεί ελάχιστη κατάθεση ποσού για το «άνοιγμα» του λογαριασμού.

2. Δήλωση τραπεζικού λογαριασμού στο υποκατάστημα μισθωτών ΕΦΚΑ

Για να δηλώσει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο επιθυμεί να καταβάλλεται το Δωρόσημο, θα πρέπει να προσέλθει σε οποιοδήποτε υποκατάστημα μισθωτών ΕΦΚΑ και να προσκομίσει:

  • Το πρωτότυπο τραπεζικό βιβλιάριό του και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας αυτού. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει βιβλιάριο θα πρέπει να προσκομίσει παραστατικό που εκτυπώνεται από την τράπεζα, στο οποίο αποτυπώνεται καθαρά ο αριθμός του λογαριασμού του, τα στοιχεία των δικαιούχων και τα στοιχεία της τράπεζας.
  • Πρωτότυπο και φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και να δηλώσει τον ΑΜΚΑ.

Αν αδυνατεί να προσέλθει ο ίδιος, η δήλωση τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σε αυτήν την περίπτωση, επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται παραπάνω, απαιτείται η προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που θα δηλώσει για την καταβολή Δωροσήμου θα καταχωρηθούν στο Μητρώο που τηρείται στον ΕΦΚΑ για κάθε ασφαλισμένο. Σε περίπτωση που, μετά την ένταξή του στο νέο σύστημα πληρωμής Δωροσήμου, επιθυμεί να αλλάξει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του ή της διεύθυνσης κατοικίας του, θα ακολουθήσει τη διαδικασία μεταβολής στοιχείων Μητρώου (προσέλευση σε οποιοδήποτε υποκατάστημα μισθωτών ΕΦΚΑ).

Pin It on Pinterest

Share This