‘Κατάργηση του ΦΠΑ στον τομέα των μεταφορών για τις νησιωτικές περιοχές, πρότεινε ο Μάνος Κόνσολας στον Ευρωπαίο Επίτροπο κ. Χαν

Σημαντική παρέμβαση, πριν από λίγο, από το Βουλευτή Δωδεκανήσου της Ν.Δ κ. Μάνο Κόνσολα, στη διάσκεψη των παράκτιων και νησιωτικών περιφερειών της Ευρώπης, που διεξάγεται στη Ρόδο.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, ενώπιον του Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε, κ. Γιοχάνες Χαν, ζήτησε να υπάρξει μία πραγματικά περιφερειακή πολιτική σύγκλισης και συνοχής για τις νησιωτικές περιοχές.

Χαρακτήρισε στατιστική στρέβλωση την κατηγοριοποίηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις ανεπτυγμένες και πλούσιες περιφέρειες της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι τα στοιχεία εκτείνονται έως το 2009 και δεν συνυπολογίζεται η κρίση των 4 τελευταίων ετών που οδήγησε σε μείωση του ΑΕΠ.

Επισήμανε, παράλληλα, ότι υπάρχει και μία πραγματική στρέβλωση αφού το υψηλό σχετικά ΑΕΠ που πιστώνεται στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου προέρχεται από τα 4 πλουσιότερα νησιά, τη Ρόδο, την Κω, τη Μύκονο, τη Σύρο. Στα υπόλοιπα 43 νησιά όμως, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική και υπάρχει υστέρηση.

Ο Μάνος Κόνσολας τόνισε ότι η διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, αποτελεί αναγνώριση των ειδικών συνθηκών, των μικρών μεγεθών  και του υψηλού κόστους στις τοπικές οικονομίες των νησιωτικών περιοχών και κατέθεσε πρόταση για:

  • Κατάργηση του ΦΠΑ στον τομέα των μεταφορών για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις νησιωτικές περιοχές αλλά και για να μειωθεί η οικονομική επιβάρυνση των πολιτών της Ε.Ε που κατοικούν μόνιμα στα νησιά.

  • Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που να αφορά την παροχή υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος, να μην θεωρούνται δηλαδή αθέμιτος ανταγωνισμός οι κρατικές ενισχύσεις στις νησιωτικές περιοχές για ενίσχυση της ανάπτυξης ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρά, μόνιμα, γεωγραφικά, φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα.

  • Εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου να συγκεκριμενοποιηθεί η ρήτρα νησιωτικότητας με έργα υποδομής, ενισχύσεις στις ΜΜΕ και αναπτυξιακά κίνητρα για καινοτόμες δραστηριότητες και υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού, της υψηλής τεχνολογίας, της έρευνας και του πολιτισμού.

Αναφερόμενος στις προτάσεις που κατέθεσε στον Ευρωπαίο Επίτροπο Περιφερειακής Πολίτικης, ο βουλευτής Δωδεκανήσου δήλωσε:

«Η εφαρμογή οριζόντιων κριτηρίων για τις περιφέρειες της Ευρώπης, δεν μπορεί να ισχύσει για περιφέρειες όπως το Νότιο Αιγαίο.

Υπάρχει άλλη περιφέρεια στην Ευρώπη με χαρακτηριστικά πολυνησιωτικότητας, γεωγραφικής και εδαφικής συνέχειας, και περιμετρικής θέσης ως προς τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Αυτά τα χαρακτηριστικά δημιουργούν πολλαπλά δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και επιβάλλουν τη λήψη ουσιαστικών και τολμηρών πρωτοβουλιών.

Με λίγα λόγια, χρειάζεται μια αυτόνομη ευρωπαϊκή πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης για περιφέρειες με τα χαρακτηριστικά της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου».

Pin It on Pinterest