Καταγραφή των κοινοχρηστων χωρων στο νησι της Ρόδου

 Συνάντηση εργασίας των Αντιδημάρχων Ανάπτυξης Γεωργίου Πόκκια, Τεχνικών Υπηρεσιών Αθηνόδωρου (Δώρου) Κωνσταντίνου και Πολεοδομίας Γιώργου Κακούλη, πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του πρώτου, με θέμα την αποτύπωση, την καταγραφή και το σχεδιασμό των κοινόχρηστων χώρων σε όλο το νησί της Ρόδου.

    Στη σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν οι Διευθυντές των συναρμόδιων Διευθύνσεων και άλλα Υπηρεσιακά Στελέχη, αποφασίστηκε η συγκρότηση κλιμακίου με μηχανικούς και τοπογράφους του Δήμου, οι οποίοι άμεσα θα επισκεφθούν όλες τις Κοινότητες και τους Οικισμούς και θα περιγράψουν όλες τις δραστηριότητες που μπορούν να ασκούνται στους κοινόχρηστους χώρους του νησιού, σε συνεννόηση και συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων αντίστοιχα. Είναι μια σημαντικότατη πρωτοβουλία που στοχεύει στην αναβάθμιση της εικόνας του νησιού, στην ευταξία και την ευνομία των κεντρικών δρόμων, πλατειών, οδών και παραλιών του νησιού μας.

    Το κλιμάκιο αυτό πήρε εντολές για το πώς θα κινηθεί άμεσα και θα ολοκληρώσει την εργασία αυτή μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε το 2016 να μπει οριστικά τάξη σε όλο το νησί. Παράλληλα, από αυτή την διαδικασία θα προκύψουν σημαντικά έσοδα και για το Δήμο από την αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων.

Pin It on Pinterest

Share This