Ημερίδα στη Ρόδο για την Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότηταςτων φύλων

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και η Ένωση Εταιριών «EUROPEAN PROFILES A.E. – ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ» πρόκειται να οργανώσουν ενημερωτική ημερίδα στη Ρόδο του έργου: «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
Στόχος του έργου είναι η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) στις δημόσιες πολιτικές τόσο των Περιφερειών όσο και των Δήμων.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014 από τις 18:00 ως 20:00 στην αίθουσα συνεδρίου του Atrium Platinum Hotel υπό την αιγίδα του Δήμου Ρόδου και με τη συμβολή της κα. Ζωάννου Άννα, αντιδημάρχου Προστασίας και Προαγωγής Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας των Φύλων και Τρίτης ηλικίας.

Η Ημερίδα υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή Τομεακών, Περιφερειακών και Τοπικών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και στον Δήμο Ρόδου» και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Το πρόγραμμα με τους ομιλητές θα ανακοινωθεί στο άμεσο διάστημα.

Pin It on Pinterest