Εξαιρετικές οι Επιδόσεις των Μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στις Εξετάσεις της Γαλλικής Γλώσσας

Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων γλωσσομάθειας στα Γαλλικά που διοργανώθηκαν από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ήταν 100%.
Αξίζει να επισημανθεί ότι τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών στις εξετάσεις γλωσσομάθειας (Αγγλικών, Γερμανικών και Γαλλικών) για το σχολικό έτος 2013-2014 ήταν ιδιαίτερα υψηλά.
Στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» η εντατική διδασκαλία δύο ξένων γλωσσών (Αγγλικών και Γερμανικών ή Γαλλικών) σε επίπεδα, αποβλέπει τόσο στο να επιτύχουν οι μαθητές άνεση στην κατανόηση και χρήση των ξένων γλωσσών, όσο και στην προετοιμασία των μαθητών για την απόκτηση των κατάλληλων διπλωμάτων πιστοποίησης.
Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μαθητών στις ξένες γλώσσες απαιτεί τη συχνή επαφή τους με αυτές, σε πραγματικές επικοινωνιακές καταστάσεις. Για το λόγο αυτό, τα τμήματα ξένων γλωσσών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» οργανώνουν ειδικές εκδηλώσεις, όπως: θεατρικές παραστάσεις με έργα ξένων κλασικών συγγραφέων στο πρωτότυπο, μελέτη ξενόγλωσσων βιβλίων, αλληλογραφίας σε ξένη γλώσσα με παιδιά από το εξωτερικό, εκπόνηση ομαδικών εργασιών και παρουσίασή τους σε ακροατήριο, καθώς και οργάνωση ομιλιών στο χώρο του σχολείου με προσκεκλημένους αξιόλογους εισηγητές, οι οποίοι αναπτύσσουν θέματα και προβληματισμούς που άπτονται των ενδιαφερόντων των μαθητών.
Για το σχολικό έτος 2013-2014 οι επιτυχόντες μαθητές στις εξετάσεις γλωσσομάθειας στα Γαλλικά είναι οι ακόλουθοι ανά επίπεδο:

apotelesmata

 
Η Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» συγχαίρει θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριες για τις επιδόσεις τους στις εξετάσεις γλωσσομάθειας της γαλλικής γλώσσας και τους εύχεται πάντα επιτυχίες. Επίσης, συγχαίρει τις καθηγήτριες του γαλλικού τμήματος των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» για την προσπάθεια που κατέβαλαν και την ολόπλευρη υποστήριξη των μαθητών.

Pin It on Pinterest