Δράσεις του Βασίλη Υψηλάντη στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντη στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου προέβη στις ακόλουθες Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες:

  • Κατάθεση Κοινοβουλευτικής Ερώτησης προς τους Υπουργούς Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με ζητήματα που αφορούν το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του, αύξησης των ορίων πιστώσεων προς το Γ.Ν. Ρόδου, την επαναπροκήρυξη άγονων θέσεων Ιατρών και αίτημα ένταξης πρόσθετου έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Το πλήρες κείμενο της ως άνω Ερώτησης είναι το ακόλουθο:

« Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Στα πλαίσια της τακτικής συνεργασίας με την διοίκηση του Γ. Ν. Ρόδου διαπιστώσαμε τα ακόλουθα:

1) Από τον έλεγχο τον τόμων του κτηματολογίου Ρόδου, η κτηριακή μερίδα 366 γαιών Ρόδου (τόμος 13 γαιών Ρόδου φύλο 31 και φάκελος 116) αρχικής εκτάσεως 541.250 τ.μ. και ήδη 420.321,414 τ.μ. , όπου έχει κτιστεί το Γενικό Νοσοκομείο  Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» ανήκει στο Υπουργείο Υπηρεσιών και ήδη Υπουργείο Εργασίας.

Από το έτος 2020 έχει κατατεθεί στο κτηματολόγιο Ρόδου η αίτηση 1815/2020 ώστε τμήμα του ανωτέρου ακινήτου έκτασης 170.000 τ.μ. να μεταγραφεί στο σώμα του Νοσοκομείου Ρόδου.

Η πράξη αυτή είναι βέβαιο ότι θα απορριφθεί δεδομένου ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα. Ούτε βεβαίως η υπ’ αρ. πρωτ. Α3δ/Γ.Π. 73384 π.ε./20/15-1-2021 διαπιστωτική πράξη Υπουργού Υγείας, που αναφέρει ότι ακίνητα ιδιοκτησίας της Διοικήσεως της 2ης ΥΠΕ, μεταξύ των οποίων και το ως άνω ακίνητο, επανέρχονται στο Νοσοκομείου Ρόδου, αφού ουδέποτε η 2η ΥΠΕ ή και το ίδιο το Υπουργείο Υγείας εν γένει υπήρξαν με κτηματολογική εγγραφή ιδιοκτήτες του ακινήτου αυτού.

Συνεπώς είναι αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση προκειμένου το ακίνητο αυτό να περιέλθει με πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Γ. Ν. Ρόδου. Η μη επίλυση του προβλήματος αυτού θα δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα νομιμοποίησης και απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων.

2) Κρίνεται αναγκαία η αύξηση των ορίων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Γ. Ν. Ρόδου και συγκεκριμένα στο ποσό των 11.000.000 € για το σύνολο δαπανών ορίων προϋπολογισμού χωρίς φάρμακο και την ανάγκη αύξησης των ορίων του προϋπολογισμού αυτού κατά 1.000.000€

3)  Η άμεση επαναπροκήρυξη των άγονων θέσεων που δεν καλύφθηκαν στην τελευταία προκήρυξη (1 γιατρός ΜΕΘ, 1 πνευμονολόγος, 1 ακτινολογίας, 1 ουρολογίας).

4) Έχει ήδη ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το έργο «Ανακαίνιση 8 κλινικών και των χειρουργείων του Γ. Ν. Ρόδου», προϋπολογισμού 1.976.000 € + Φ.Π.Α.

 Έχει  υποβληθεί  στην 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου αίτημα για περαιτέρω ανακαίνιση και άλλων κτηριακών εγκαταστάσεων και χώρων και ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων που ανεβάζουν το όλο και αναγκαίο έργο στα 3.476.000 €

     Κατόπιν όλων των ανωτέρω,

ερωτώνται λοιπόν οι κ.κ. Υπουργοί Εργασίας και Υγείας:

1.  Εάν προτίθενται να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να διορθωθεί το νομικό ιδιοκτησιακό πρόβλημα του Γ. Ν. Ρόδου και

2. Εάν προτίθεται ο αξιότιμος Υπουργός Υγείας να προβεί στην αύξηση ορίων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Γ. Ν. Ρόδου και την επαναπροκήρυξη των άγονων θέσεων που δεν καλύφθηκαν στην τελευταία προκήρυξη όπως επίσης και στην πρόταση αποδοχής του αιτήματος ένταξης πρόσθετου έργου του Γ. Ν. Ρόδου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. »

  • Κατάθεση Κοινοβουλευτικής Αναφοράς στο Υπουργείο Υγείας κατόπιν της από 8/11/2022, επιστολής της Δημάρχου Τήλου, για την πρόσληψη μόνιμου ειδικευμένου ιατρού, ώστε να υλοποιηθεί η δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρου Νιάρχου» στο νησί.
  • Κατάθεση Κοινοβουλευτικής Αναφοράς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας βάση της από 05/12/2022, επιστολής του Δημάρχου Σύμης, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα θέσπισης ειδικού προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης των νησιωτικών Παραδοσιακών Οικισμών, όπως αυτός του Δήμου Σύμης.

Pin It on Pinterest