Συνάντηση Δημάρχου με στελέχη και εργαζομένους στο μηχανοστάσιο του δήμου

Ο δήμαρχος επισκέφθηκε το συνεργείο και το μηχανοστάσιο του Δήμου στ΄ Ασγούρου, όπου συζήτησε με στελέχη και εργαζομένους, τις ελλείψεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη λειτουργία του μηχανοστασίου. Στη συνάντηση δε που είχε αμέσως μετά με τον εντεταλμένο σύμβουλο Γιάννη Κούρτη προέβη σε ιεράρχηση των αναγκών με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του μηχανοστασίου και την αποτελεσματικότητα της δημοτικής μηχανής σε ενέργειες καθημερινές, σε ολόκληρο το νησί της Ρόδου.

Pin It on Pinterest