Έντονη διαμαρτυρία του Δήμου Ρόδου προς «Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε.» για την Ροδιακή Έπαυλη

Θέμα: Ενημέρωση και έκφραση έντονης διαμαρτυρίας του Δήμου Ρόδου για την στάση της «Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε.» επί του θέματος του δημοτικού κοινόχρηστου πάρκου και των εγκαταστάσεων της Ροδιακής Έπαυλης.

 Σας διαβιβάζουμε την αναρτηθείσα από τις 4-4-2014 στο «Διαύγεια»: (ΑΔΑ ΒΙΗΦΩ1Ρ-ΒΣΝ) υπ’ αρ. 158/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τα εμπεριεχόμενα σ’ αυτήν, αναλυτικά περιγραφόμενα, επιβεβαιωτικά έγγραφα και την εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, ως και την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου.

Με την παραπάνω απόφαση ομόφωνα – από όλες τις  παρατάξεις δηλαδή που συγκροτούν το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου – επιβεβαιώθηκε η κοινοχρησία και η αυτοδίκαιη περιέλευση του πάρκου και των εγκαταστάσεων της «Ροδιακής Έπαυλης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2100/1992. Άλλωστε επί των αυτών ακριβώς πραγματικών περιστατικών της αυτής ακριβώς νομικής βάσης, υπάρχει το προηγούμενο των υπ’ αρ. 240/2006 και 236/2009 αποφάσεων του Εφετείου Δωδεκανήσου για το καταχωρημένο στο Κτηματολόγιο Ρόδου ως ιδιοκτησία του Δημοσίου και του Ε.Ο.Τ. παρακείμενο δημοτικό πάρκο παρά το πρ. ξενοδοχείο «Θέρμαι».

Το πάρκο και οι εγκαταστάσεις της «Ροδιακής Έπαυλης» συγκροτούν ξεχωριστό πνεύμονα πρασίνου δημοτικού κοινόχρηστου πάρκου της πόλης της Ρόδου, συντηρούμενος με επιμέλεια από το Δήμο Ρόδου. Περιλαμβάνει πλέον των δενδροστοιχιών και του ανθόκηπου, αθλητικές εγκαταστάσεις και αύλειο χώρο παρακείμενων  Γυμνασίου και Παιδικού Σταθμού και συνιστά το Πολιτιστικό Κέντρο  του Δήμου Ρόδου, αφού σ’ αυτόν ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) διατηρεί τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, Χώρο Εκθέσεων, το Δημοτικό Ωδείο και Εργαστήρια με παρεχόμενες υπηρεσίες προς όλο το Ροδιακό Λαό και ιδιαίτερα τη Νεολαία.

Μέχρι σήμερα επί του τυπικού ιδιοκτησιακού ζητήματος στο πλαίσιο αγαστής συνεργασίας δεν υπήρξε οποιοδήποτε θέμα, αφού η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου προχωρούσε σε τυπικές δωρεάν παραχωρήσεις προς το Δήμο Ρόδου, που κάλυπταν το παραπάνω γράμμα και πνεύμα του Νομοθέτη (άρθρο 12 Ν. 2100/1952).

Με αφορμή όμως την ανάγκη επανάληψης του τυπικού στοιχείου της παραπάνω δωρεάν παραχώρησης, προκειμένου να συμπληρωθεί ο πλήρης κατά τα άλλα φάκελος χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ των δαπανών επισκευών και ανακαίνισης των εγκαταστάσεων αξίας 1.700.000 ευρώ, με κίνδυνο διαφορετικά απώλειας της χρηματοδότησης, η Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. επί διετία καθυστερεί την επανάληψη της δωρεάν παραχώρησης και προσφάτως αξιώνει την καταβολή επαχθέστατων μισθωμάτων, πράγμα απαράδεκτο και αυθαίρετο από κάθε άποψη.

Μάλιστα με αφορμή την έκδοση της προαναφερόμενης διαπιστωτικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, μας απεστάλη από την Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. απαράδεκτο και προσβλητικότατο σε περιεχόμενο και ύφος σχετικό έγγραφο για την «εντός μιας ημέρας» πληροφόρηση της εταιρείας, ως έχουσας «έννομο συμφέρον…».

Σε κάθε περίπτωση με την πρόσκληση να πρυτανεύσει η λογική, η νομιμότητα και το δημόσιο συμφέρον, στα πλαίσια της επιβαλλόμενης συνέχισης της αγαστής συνεργασίας μεταξύ δύο φορέων του δημόσιου τομέα, μεταφέρουμε την έκφραση διαμαρτυρίας που περιέχεται στην παραπάνω ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και που εκφράζει ΣΥΣΣΩΜΟ τον ΡΟΔΙΑΚΟ ΛΑΟ, με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο:

«Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την απαράδεκτη στάση της ΕΤΑΔ Α.Ε. η οποία αντί να προβεί στην επανάληψη των τυπικών δωρεάν παραχωρήσεων χρήσης (χρησιδανείων)· όπως είχε πράξει τα προηγούμενα χρόνια καλύπτοντας έτσι και το τυπικό θέμα της αμφισβητούμενης κυριότητας του Δημοσίου, παρά ταύτα αξίωσε με επαχθείς όρους καταβολής μισθωμάτων την εφεξής συνέχιση παραχώρησης, στο πλαίσιο της όλης απαράδεκτης πολιτικής της διαχείρισης των δημοσίων ακινήτων στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα. Για τους παραπάνω λόγους το Δ.Σ. εκφράζει τη διαμαρτυρία του για την όλη πολιτική της ΕΤΑΔ Α.Ε. προς κάθε κατεύθυνση. Ειδικότερα εκφράζει προς την ΕΤΑΔ Α.Ε. την προειδοποίησηκλήσηδιαμαρτυρία ότι εφόσον για οποιονδήποτε λόγο απενταχθεί η χρηματοδότηση για τη Ροδιακή Έπαυλη λόγω ελλείψεως τίτλων, παραχωρητηρίων κ.λ.π., τότε θα αναζητηθούν ευθύνες από κάθε όργανο της ΕΤΑΔ που κωλυσιέργησε για κάθε προσχηματικό λόγο στην επανάληψη της δωρεάν παραχώρησης της Ροδιακής Έπαυλης, λαμβάνοντας υπόψη και την έλλειψη επαρκών νομικών τίτλων ιδιοκτησίας του Δημοσίου»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ

Pin It on Pinterest