Τι απαντά για τους 11 πρώην Δημοτικούς Αστυνόμους ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης στον Β.Υψηλάντη

Τι απαντά για τους 11 πρώην Δημοτικούς Αστυνόμους του Δήμου Ρόδου ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης στον Βασίλη Υψηλάντη.
______________________________________________________________

Στην απάντησή του προς την αναφορά του Βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Βασίλη Α. Υψηλάντη σχετικά με την τύχη των 11 πρώην Δημοτικών Αστυνομικών του Δήμου Ρόδου, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι όσοι δεν κρίθηκαν διοριστέοι αλλά έχουν ωστόσο υποβάλλει αίτηση στη ανακοίνωση 15/2014 του ΑΣΕΠ, δεν απολύονται, αλλά παραμένουν σε καθεστώς κινητικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του Ν. 4250/2014.

Το πλήρες κείμενο της απάντησης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει ως εξής:

«Σε απάντηση της 1812/16-10-2014 αναφοράς που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Νικόλαος Α. Υψηλάντης, με θέμα «Αναφορά του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Ρόδου σχετικά με το μη διορισμό έντεκα (11) πρώην Δημοτικών Αστυνομικών του Δήμου», που μας διαβιβάστηκε με το Α.Π. 1429/07-11-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας διευκρινίζουμε ότι:
Με την ανακοίνωση 5/2013 την οποία εξέδωσε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κλήθηκαν οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης των θέσεών τους, δυνάμει του άρθρου 81 ν. 4172/2013 να συμπληρώσουν αίτηση προκειμένου να δηλώσουν με σειρά προτίμησής τους, τους φορείς που επιθυμούν να μεταταχθούν (άρθρο 91 ν. 4172/2013).
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4250/2014 (Α’ 74), εκδόθηκε η ανακοίνωση 15/2014 (ΦΕΚ Β’ 2526/23.09.2014) από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δόθηκε εκ νέου η δυνατότητα στους υπαλλήλους που εξακολουθούσαν να τελούν σε καθεστώς κινητικότητας, ακόμη και αν αυτοί βρισκόταν στους προσωρινούς πίνακες τοποθέτησης, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση νέων θέσεων.
Ως εκ τούτου, μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων του ΑΣΕΠ για την 5/2013 ανακοίνωση, οι πρώην Δημοτικοί Αστυνόμοι οι οποίοι δεν περιλαμβάνονταν στους οριστικούς πίνακες της υπ’ αριθμ. 5/2013 ανακοίνωσης, αλλά έχουν ωστόσο υποβάλλει αίτηση στην ανακοίνωση 15/2014, δεν απολύονται, αλλά παραμένουν σε καθεστώς κινητικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του Ν. 4250/2014.»