Δεν θα πληρώνουν ΦΠΑ 420.000 επαγγελματίες

Απαλλάσσονται όσοι έχουν τζίρο κάτω από 10.000 ευρώ

Με ανακούφιση αναμένεται να αντιμετωπίσουν 420.000 επαγγελματίες την είδηση ότι από 1η Ιανουαρίου του 2015, όσοι ταλαιπωρούνται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ κάθε τρίμηνο θα έχουν τη δυνατότητα να εξαιρεθούν από το σύστημα υπό την προϋπόθεση ότι ο τζίρος τους δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα περίπου 1.000.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις καλούνται σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση, ανάλογα με τον τύπο βιβλίων που τηρούν, να υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, το 42% αυτών, περίπου 420.000 υπόχρεοι, αναμένεται να απαλλαγούν αυτής της υποχρέωσης.

Κάτι τέτοιο πρακτικά σημαίνει ότι αν ένας ελεύθερος επαγγελματίας – όπως αναφέρουν τα «Νέα Σαββατοκύριακο» – επιλέξει από 1η Ιανουαρίου 2015 να εξαιρεθεί , όταν παρέχει τις υπηρεσίες του δεν θα χρεώνει ΦΠΑ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του υδραυλικού, όπου η απόδειξη παροχής υπηρεσιών η οποία θα πρέπει να εκδοθεί δεν θα έχει επιβάρυνση ΦΠΑ. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι σταματάει η συζήτηση για την παροχή υπηρεσιών, η οποία συνοψίζεται στη φράση «50 χωρίς, 60 με απόδειξη».

Ο συγκεκριμένος επαγγελματίας, ο οποίος δεν θα επιβαρύνεται πλέον με τον ΦΠΑ, αν αγοράζει υλικά τα οποία πωλούνται από υποκείμενο σε καθεστώς ΦΠΑ, θα πληρώνει το κόστος το προϊόντος συν τον αναλογούντα ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ που κατέβαλε όμως, δεν θα μπορεί να εκπέσει. Στην πραγματικότητα θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του υποκείμενου να αποφασίσει αν τον συμφέρει να βγει ή να παραμείνει εκτός συστήματος.

Pin It on Pinterest