Αιτήσεις για τον Παιδικό Σταθμό «Μ. Καβαρινού» και Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων για την εγγραφή νηπίων

 

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας του Δήμου Ρόδου ανακοινώνει ότι αιτήσεις στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό «Μ. Καβαρινού» και στο Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων για την εγγραφή νηπίων ηλικίας από 2,5 έως 5 ετών, για το σχολικό έτος 2014-2015 , θα γίνονται δεκτές από τις 20 Μαΐου έως και τις 13 Ιουνίου 2014.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του νηπίου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

  3. Ιατρική βεβαίωση από το Νοσοκομείο, ή τον προσωπικό σας παιδίατρο για τη σωματική υγεία και αρτιμέλεια του νηπίου. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματαντίδρασης καθώς και φωτοαντίγραφο εμβολίων από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού .

  4. Βεβαίωση εργασίας των γονέων καθώς και βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών τελευταίου τριμήνου .

  5. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης και εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2014 .

  6. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ποιος θα μπορεί να παραλαμβάνει το παιδί από το σταθμό σε περίπτωση εγγραφής του , το ποσό, το χρονικό διάστημα καταβολής των τροφείων καθώς και ότι το παιδί μπορεί να αυτοεξυπηρετείται στο χώρο της τουαλέτας .

  7. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την οικονομική και οικογενειακή κατάσταση (το έντυπο χορηγείται από το σταθμό )

  8. Άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς. Μεταφρασμένη οικογενειακή κατάσταση και μεταφρασμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ 22410-20034 κ. Δούρλια Ελένη για τον Παιδικό Σταθμό ¨Μ. Καβαρινού ¨ και για το Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων , στο τηλ. 22410-68053 κ. Μπούτα Βασιλική .

 

Pin It on Pinterest