EYΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ: Ανοιχτή Επιστολή : ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ο τομέας της οδικής ασφάλειας δεν ήταν θέμα συζήτησης και προβληματισμού για να αποτελέσει ένα από τα κυρίαρχα θέματα του προγραμματισμού και δεσμεύσεων όλων των υποψηφίων συνδυασμών.

Επειδή η επόμενη πενταετία είναι κρίσιμη καθώς θα «τρέξει» το ΕΣΠΑ 2 έστω και αν για την περιοχή μας ο προσανατολισμός του είναι σε «άυλες» δράσεις και επειδή η Τ.Α. είναι αυτή που πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες στον τομέα της οδικής ασφάλειας για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων, επιθυμούμε να μάθουμε τις προγραμματικές δεσμεύσεις των συνδυασμών που λαμβάνουν μέρος στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές τόσο στο Δήμο όσο και στην Περιφέρεια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα από τα θέματα:

  • Περιμετρικός δακτύλιος πόλης Ρόδου. Είχε μελετηθεί εδώ και χρόνια, δεσμεύθηκαν χρήματα για την κατασκευή και κατασκευάσθηκε μόνο ένα μικρό μέρος ενώ φαίνεται ότι το έργο έχει εγκαταλειφτεί. Υπάρχει πρόθεση η κάποιος σχεδιασμός για την ολοκλήρωσή του; Αν ναι, με ποιο φορέα υλοποίησης, ποιο χρονοδιάγραμμα και ποιους πόρους; Θα υπάρξει πρόβλεψη και για επέκτασή του από τη νέα μαρίνα μέχρι το λιμάνι της Ακαντιάς;

  • Ολοκληρωμένη ανάπλαση του κέντρου της πόλης μας,

  • Σύμφωνα με το αρ.πρωτ: 5025/31-03-2014 της Γενικής Γραμματείας Δημ. Έργων το οποίο κοινοποιήθηκε στην ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, μετά από το υπόμνημά μας για το οδικό δίκτυο της μας ενημέρωσαν σχετικά για όλες τις εργολαβίες:

  1. Βελτίωσης Διαπλάτυνσης Ε.Ο Ρόδου-Λίνδου από Φαληράκι μέχρι Κολύμπια

  2. Περιμετρική Οδός Πόλης Ρόδου, τμήμα Οδός Σύνδεσης νέου Λιμένα της Μαρίνας και του Κέντρου Επισκευής και Διαχείρισης Σκαφών Αναψυχής(Καρνάγιο Ρόδου) και

  3. H μοναδική μελέτη που ευρίσκεται σε εξέλιξη και Διευθύνεται από τη Δ.νση Μελετών Έργων Οδοποιίας (Δ.Μ.Ε.Ο) του Υπουργείου Υποδομών είναι η μελέτη με τίτλο «Μελέτη οδού σύνδεσης πόλης Ρόδου με Αεροδρόμιο (μεσογειακή χάραξη)» Παρότι εδώ και αρκετά χρόνια είχε μελετηθεί η χάραξή της, στη συνέχεια εγκαταλείφτηκε και σήμερα βρίσκεται σε φάση «επαναμελέτης» από το ΥΠΕΚΑ. Έχει ήδη εκπονηθεί η προμελέτη. Ποιο το χρονοδιάγραμμα και ο φορέας υλοποίησης και με ποιους πόρους;

  • Υφιστάμενη εργολαβία διαπλάτυνσης εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου. Το έργο υλοποιούταν από το ΥΠΕΚΑ, είχε καθυστερήσεις, κακοτεχνίες, ελλιπή σήμανση, προβλήματα με αντιπλημμυρική προστασία κλπ. Πρόσφατα ανατέθηκε η ολοκλήρωσή του στην Περιφέρεια. Ποιο το χρονοδιάγραμμα και ποιες οι δεσμεύσεις;

  • Μελλοντική διαπλάτυνση Ρόδου – Λίνδου από Κολύμπια μέχρι Λίνδο. Ένα σημαντικότατο έργο. Βρίσκεται σε φάση μελέτης. Ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, με ποιο φορέα και με ποιες χρηματοδοτήσεις; Θα έχει προδιαγραφές πραγματικής εθνικής οδού και όχι αστικής αρτηρίας;

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝ ΟΨΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Από τις νέες δημοτικές αρχές οι χρήστες των οδών απαιτούν:

1. Ασφαλείς δρόμους. Σωστούς σχεδιασμούς και ορθές υλοποιήσεις.

2. Άμεση αποπεράτωση όλων των εκκρεμών έργων στην Εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου.

3. Επισκευή των προβλημάτων του οδοστρώματος των στηθαίων ασφαλείας, των κολονών, κλπ με μόνιμο προσωπικό Δημοτικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας.

4. Εξασφάλιση του αναγκαίου προϋπολογισμού για τη συντήρηση των οδών.

5. Έλεγχος των ιρλανδικών διαβάσεων με σκοπό την δημιουργία τεχνικών ή γεφυρών.

6. Κυκλοφοριακές σημάνσεις πλήρεις με βάση τις σχετικές προδιαγραφές.

7. Οριζόντιες σημάνσεις εμφανείς, ιδιαίτερα στις διαβάσεις πεζών

8. Πληροφοριακές πινακίδες που να διευκολύνουν την ενημέρωση οδηγών.

9. Πεζοδρόμια επαρκή, ασφαλή και βατά.

10. Τοποθέτηση των στύλων ηλεκτροφωτισμού σε θέσεις ασφαλείς για τους οδηγούς, φωτισμοί που να διευκολύνουν τους οδηγούς και όχι να δημιουργούν περισσότερα προβλήματα.

11. Απομάκρυνση όλων των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και αυτών που είναι τοποθετημένες εντός της ζώνης ασφαλούς πλάτους κυκλοφορίας.

12. Ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών για την κυκλοφορία στην εθνική και επαρχιακή οδό σε συνθήκες πράσινου ρέματος.

13. Σταδιακή κατάργηση, όπου υπάρχει δυνατότητα με βάση τις προδιαγραφές, των φωτεινών σηματοδοτών και μετατροπή τους σε ανισόπεδους ή κυκλικούς κόμβους.

14. Αφαίρεση των προβληματικών κάθετων προς την οδό στηθαίων των στάσεων.

15. Δημιουργία μιας δημόσιας, επαρκούς συγκοινωνίας, η οποία να καλύπτει τις ανάγκες μετακίνησης των κατοίκων και των επισκεπτών με σκοπό την μείωση της κίνησης των ιδιωτικών οχημάτων.

16. Χώροι στάθμευσης περιμετρικά της πόλης, όπου και οι στάσεις των λεωφορείων της δημόσιας συγκοινωνίας.

17. Ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη για την πόλη της Ρόδου και βασικούς μεγάλους οικισμούς η οποία θα αντιμετωπίζει αντικειμενικά το πρόβλημα πέραν από συμφέροντα και εξυπηρετήσεις.

18. Όχι στην ιδιωτικοποίηση των χώρων στάθμευσης.

Οι Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές πλησιάζουν.

Οφείλουμε να εργαστούμε συστηματικά για να προλάβουμε τα τροχαία δυστυχήματα.

Ας ξεκινήσουμε από την Ρόδο: Με όραμα μηδέν απώλειες από τροχαία συμβάντα!

Να σχεδιάσουμε μια πόλη ανθρώπινη, ένα νησί όπου οι μετακινήσεις των χρηστών του οδικού δικτύου να είναι ασφαλείς, σε ένα οδικό δίκτυο είτε έχει χαρακτηριστεί Εθνική οδός, Επαρχιακή οδός ή Δημοτική οδός.

Να οραματιστούμε μια πόλη βιώσιμη με ασφαλή μετακίνηση για όλους αλλά ιδιαίτερα για τα παιδιά, τους πεζούς, τα ΑΜΕΑ, τους ποδηλάτες.

Ας πραγματοποιήσουμε μια δικιά μας πενταετία δράσης για την Οδική Ασφάλεια και τον δραστικό περιορισμό των τροχαίων στην περιοχή μας, στο νησί μας.

Ας γίνουμε εμείς το παράδειγμα που θα δείξει έμπρακτα πως η αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά σ΄ αυτό το στόχο ακόμα κι αν η κεντρική διοίκηση αδιαφορεί.

Ας γίνουμε εμείς η αφορμή για να ξεκινήσουν παρόμοιες δράσεις όλες τις περιφέρειες της χώρας μας.”

Κανείς δεν περισσεύει σ΄ αυτή την προσπάθεια, γιατί κανείς δεν περισσεύει σ΄ αυτή τη ΖΩΗ.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, θα συνεχίσει όπως και μέχρι σήμερα από την ίδρυσή της να κάνει, ότι περνά από το χέρι της για την δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε το οδικό περιβάλλον να είναι φιλικό στο χρήστη του.

 

Pin It on Pinterest