4 Σεπτεμβρίου, 2014

Ο Χατζημάρκος επιβραβεύει την τουριστική βιομηχανία, που η κερδοφορία της στηρίζεται στην υπερεκμετάλλευση, στις μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας..

Από το …. κεφάλαιο άρξαστε. Σαφές κατέστησε με τις δηλώσεις του ο νέος Περιφερειάρχης Ν.Αιγαίου κ. Χατζημάρκος

Περισσότερα »

Pin It on Pinterest