Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ΡΟΔΟΥ – Δείτε τις ειδικότητες

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΡΟΔΟΥ

-ΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΡΟΔΟΥ είναι ισότιμο με τα Ημερήσια ΕΠΑΛ αλλά και με τα ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ.
-Προσφέρει επαρκή γενική παιδεία, χωρίς αυτό να γίνεται εις βάρος της επαρκούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
-Δεν δεσμεύει τους μαθητές με πρόωρες επιλογές.
-Δίνει αναβολή στρατού
-Δίνει πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ( ΑΕΙ & ΑΤΕΙ ) με ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ομάδα Β ή Α  αντίστοιχα).
-Παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση με εύρος, η οποία δεν απαξιώνεται με τον χρόνο, αλλά αποτελεί ισχυρή βάση για μελλοντικές νέες επαγγελματικές       ενασχολήσεις με την πρόοδο της τεχνολογίας και τις συνεχείς εναλλαγές που σημειώνονται στη τεχνολογία.
– Έχει την αναγκαία ευελιξία και προσαρμοστικότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα
– Οι μαθητές μετά από 4 χρόνια αποκτούν ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ισότιμο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ) και ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (επιπέδου 3) χωρίς υποχρέωση παρακολούθησης «ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ» όπως τα ημερήσια αλλά με την συμπλήρωση 600 ημερομισθίων στην αντίστοιχη ειδικότητα αποκτούν ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (επιπέδου 4) από ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΟΑΕΔ μετά από τις διαδικασίες «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ» που ισχύουν για όλα τα ΕΠΑΛ. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης παράλληλα με το προβλεπόμενο ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ αποκτούν και την αντίστοιχη ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠÎ
�ΓΓΕΛΜΑΤΟΣ που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

– Οι ΕΓΓΡΑΦΕΣ στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΡΟΔΟΥ συνεχίζονται  μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους .  Το σχολείο βρίσκεται στην οδό ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΕΠΠΕΡ 1 και το τηλέφωνο επικοινωνίας-FAX είναι 22410-77715. Απευθύνεται σε ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ (με κάρτα ανεργίας) ηλικίας άνω των 16 ετών. Λειτουργεί βραδινές ώρες από 18:45 – 22:15 (5 διδακτικές ώρες / ημέρα).
-Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Για φέτος
Στην Α΄ τάξη θα λειτουργήσουν δυο ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
– ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Στην Β΄ τάξη θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες
1.ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
– Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής.
– Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων & Ποτών.
2.ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
– Σχεδιαστής Δομικών Έργων & Γεωπληροφορικής.
3. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
-Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων Η/Υ.
-Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.
-Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού.
4. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
-Τεχνικός Οχημάτων.
-Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών.
-Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου.
-Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού.
5, ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ.
-Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων.
-Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών.
-Τεχνικός Αυτοματισμού.
Στις Γ΄& Δ΄ τάξεις θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες:
1. Οχημάτων με ειδικότητα: Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου.
2. Ηλεκτρολογίας με ειδικότητα: Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.
3. Πληροφορικής με ειδικότητα: Υποστήριξης Συστημάτων Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ.

Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται:
• Κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή ενδεικτικού Γ΄ Τάξης παλαιού εξατάξιου Γυμνασίου.
• Μαθητές της Α΄ Τάξης παρελθόντων ετών ΓΕΛ, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ και ΕΠΛ.
• Μαθητές της Α΄ και Β΄ Τάξης του 1ου κύκλου ΤΕΕ.
• Μαθητές της Α΄ και Β΄ Τάξης των ΤΕΣ.
• Μαθητές της Δ΄ Τάξης παλαιού εξατάξιου Γυμνασίου.
• Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄ Τάξης του ΕΠΑΛ.
• Μαθητές της Α΄ και Β΄ Τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ.
Στην Β΄ Τάξη εγγράφονται:
• Όσοι προάγονται από την Α΄ Τάξη του ΕΠΑΛ.
• Κάτοχοι πτυχίου Α΄ και Β΄ κύκλου ΤΕΕ.
• Μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξης του παλαιού εξατάξιου Γυμνασίου.
• Μαθητές της Β΄ και Γ΄ Τάξης παρελθόντων ετών ΓΕΛ, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ και ΕΠΛ.
• Προαχθέντες μαθητές της Α΄ Τάξης παρελθόντων ετών ΓΕΛ, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ και ΕΠΛ.
• Προαχθέντες μαθητές της Δ΄ Τάξης παλαιού εξατάξιου Γυμνασίου.
• Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΣ, ΤΕΣ και ΤΕΛ  και ισότιμων προς αυτές σχολών.
• Προαχθέντες μαθητές της Β΄ Τάξης ΕΠΑΛ και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα.
• Απορριπτόμενοι μαθητές της Β΄ Τάξης του ΕΠΑΛ.
• Μαθητές της Α΄ και Β΄ Τάξης ΕΠΑΣ.
• Μαθητές της Γ΄ Τάξης Εσπερινού ΤΕΛ.
• Οι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕΛ, Ενιαίου Λυκείου, ΛΕΝ, ΕΠΛ, ΤΕΛ, ΕΠΑΛ άλλης ειδικότητας……
Στην Γ΄ Τάξη εγγράφονται:
• Μαθητές της Γ΄ Τάξης των ημερησίων ΕΠΑΛ.
• Προαχθέντες μαθητές της Β΄ Τάξης ΕΠΑΛ και επιθυμούν να φοιτήσουν σε ειδικότητα του ίδιου τομέα.
• Απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ Τάξης του ΕΠΑΛ στην ίδια ή άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα.
Στην Δ΄ Τάξη εγγράφονται:
• Προαχθέντες Μαθητές της Γ΄ Τάξης των εσπερινών ΕΠΑΛ στην ίδια ειδικότητα.
Τηλέφωνο: 22140-77715

Pin It on Pinterest