Με 11 νέα ασθενοφόρα και μία ΚΙΜ θα ενισχυθεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου


Για την εξέλιξη της διαδικασίας προμήθειας 11 ασθενοφόρων και μιας κινητής ιατρικής μονάδας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ενημερώθηκε αντιπροσωπεία βουλευτών των Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, Κωνσταντίνο Καρακατσιανόπουλο.

Οι κύριοι Μ. Μανιός, Ν. Συρμαλένιος και Ν. Συρίγος ενημερώθηκαν ότι ήδη η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει δημοσιεύσει σχετική πρόσκληση για την προμήθεια των 11 νέων σύγχρονων ασθενοφόρων οχημάτων και της μίας ΚΙΜ. Η εν λόγω προμήθεια ζητήθηκε απότο ΕΚΑΒ προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες οι οποίες προέκυψαν μετά την τελευταία προμήθεια οκτώ ασθενοφόρων που πραγματοποιήθηκε το 2015 και τα οποία δεν κάλυπταν πλήρως τις επιχειρησιακές ανάγκες του ΕΚΑΒ.

Συγκεκριμένα, η συμπληρωματική αυτή προμήθεια αφορά, σε δύο οχήματα επειγόντων περιστατικών 4 x4 τα οποία θατοποθετηθούν στη Ρόδο και τη Νάξο λόγω των ορεινών όγκων των νησιών αυτών, σε εννέα ασθενοφόρα οχήματα μικρού όγκου τα οποία θα διατεθούν στα νησιά λόγω τωνχωροταξικών ιδιαιτεροτήτων των οικισμών των νησιών καθώς και σε μία ΚΙΜ η οποίαθα ενισχύσει το έργο της βάσης αεροδιακομιδών στη Σύρο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 829.560,00 ευρώ και έχει εγκριθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου ΕΣΠΑ 2019 – 2020.

Επίσης, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, στο πλαίσιο της συνάντησης ενημέρωσε τους βουλευτές ότι, από τους 93 νεοπροσλαμβανόμενους μόνιμους υπαλλήλους στο ΕΚΑΒ του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, οι 16 θα τοποθετηθούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η διαδικασία πρόσληψής τους βρίσκεται στο τελικό στάδιο και εκτιμάται ότι θα βρίσκονται στις θέσεις τους έως τις αρχές Οκτωβρίου.

Η κατανομή των νέων θέσεων έχει ως εξής:

  • 5 στη Θήρα
  • 4 στη Μύκονο
  • 2 στη Κω
  • 2 στη Νάξο
  • 2 στη Πάρο
  • 1 στη Τήνο.

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια