Υποβολή αιτήσεων για τις δράσεις μελισσοκομίας από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

«Υποβολή αιτημάτων συμμετοχής στις δράσεις 3.1 <Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων> και 3.2 <Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας > για το έτος 2014»- Αιτήσεις έως 27 Ιουνίου 2014

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας Μελιού έτους 2014 όλοι οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι προκειμένου να ενταχθούν στις δράσεις 3.1 <Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων > και 3.2 <Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας> πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Κέντρο Μελισσοκομίας του Νομού τους απευθείας ή μέσω των Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών της περιοχής τους ή μέσω των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας με καταληκτική ημερομηνία έως 27/6/2014.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση 3.1 < Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων > έχουν τα φυσικά  ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, εφόσον είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένο) και δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση 3.2 < Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας > έχουν οι «επαγγελματίες αγρότες» και οι συνταξιούχοι ΟΓΑ εφόσον είναι  κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) παραγωγικών μελισσοσμηνών, είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένο) και δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας στη Ρόδο τηλ. 2241364915 , στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στη Σύρο τηλ.2281098828, καθώς και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

                                                                                      Ε.Π.

                                                                           Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                                                                    ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ

Pin It on Pinterest

Share This