Συμφωνία για χρηματοδότηση αναβάθμισης ΧΥΤΑ Ρόδου

Την Παρασκευή 12/12/2014 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εργασίας στο ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου, από στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και στελέχη των Διευθύνσεων Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και Προγραμματισμού & Οργάνωσης. Αφορμή για την επίσκεψη ήταν η πρόταση που έχει υποβληθεί από τον Δήμο Ρόδου για τη χρηματοδότηση έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας αυτής της κρίσιμης περιβαλλοντικής υποδομής για το νησί της Ρόδου. Η συνάντηση έγινε με την πρωτοβουλία και την καθοδήγηση της εντεταλμένης συμβούλου σε θέματα Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κας. Βασιλικής Ξεπαπαδάκη- Παπαδημητρίου.

Ο ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου, που πρόσφατα επεκτάθηκε με την κατασκευή νέου κυττάρου, αποτελεί τη μόνη αδειοδοτημένη υποδομή διαχείρισης απορριμμάτων στο νησί και είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Το γεγονός ότι έχει επιβαρυνθεί με το φορτίο του συνόλου του νησιού έχει δημιουργήσει σημαντικές δυσχέρειες στη λειτουργία του και ιδιαίτερα στη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού διαχείρισης των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ. Ο Δήμος Ρόδου έχει ήδη καταθέσει πρόταση χρηματοδότησης των έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου, η οποία προτείνεται να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη.

Η επίσκεψη αυτή έδωσε τη δυνατότητα στα στελέχη του Δήμου να αναδείξουν την αναγκαιότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων στα στελέχη της ΕΔΑ Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι κατανόησαν την αναγκαιότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Μετά από τη συνάντηση συμφωνήθηκε η μερική τροποποίηση της μελέτης σε ορισμένα τεχνικής φύσεως ζητήματα και η χρηματοδότηση της από το ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013.

Ο Δήμος Ρόδου σταθερά προσηλωμένος στην προστασία του περιβάλλοντος και στην υλοποίηση έργων ουσίας θα συνεχίσει να διεκδικεί την χρηματοδότηση έργων που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών, των επιχειρήσεων και των επισκεπτών του νησιού μας και θα συμβάλουν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του τόπου μας.

Pin It on Pinterest