Συναυλία της Χορωδίας των μελών της Ελληνικής Ραδιοφωνίας