Νέο χαράτσι ύψους 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο! Υπέρ … παιδικών κατασκηνώσεων

Προς : Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους Ν. Δωδεκανήσου

Κοινοποίηση : ΜΜΕ Δωδ/σου

Θέμα : Εργοδοτική Εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων

Αγαπητοί κύριοι Βουλευτές,

Κατά την τελευταία πληρωμή των ενσήμων στο ΙΚΑ των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις μας, διαπιστώσαμε ότι προστέθηκε ένα νέο χαράτσι ύψους 20 Ευρώ – ανά εργαζόμενο! –
υπέρ … παιδικών κατασκηνώσεων!!!

Ενημερωθήκαμε ότι σύμφωνα με τον Ν.3996/2011 έχει συσταθεί στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) ένας Ειδικός Λογαριασμός Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.), οι πόροι του οποίου πηγάζουν από την υποχρέωση όλων των εργοδοτών να καταβάλλουν το ποσό των 20 Ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Να θυμίσουμε ότι η πρόσφατη – έστω και ελάχιστη – μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014, αποσκοπούσε στη στήριξη και ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, δεδομένης της κρίσης που βιώνουν.

Προς τί λοιπόν αυτή η έκτακτη εισφορά εις βάρος του επιχειρηματία;
Ως αντιστάθμισμα της προηγούμενης περικοπής;

Εμείς οι τοπικοί, σύννομοι επιχειρηματίες, που πασχίζουμε για την επιβίωσή μας εν μέσω μιας πρωτοφανούς φοροεισπρακτικής επιδρομής, έχουμε το δικαίωμα να γνωρίζουμε και συνεπώς ζητούμε να μας πληροφορήσετε για
το συνολικό ποσό που συγκεντρώνεται γι’ αυτό το σκοπό
το ύψος της εισφοράς αυτής που εισπράττει ο συγκεκριμένος οργανισμός (Ε.Λ.Π.Κ.) από τα Δωδεκάνησα
την ανταποδοτικότητά του για τον νομό μας όσο αφορά την «παροχή φιλοξενίας παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε θερινές παιδικές κατασκηνώσεις»

Αναρωτιόμαστε έως πότε θα συνεχίζει η πολιτεία να επιβάλλει τέτοιου είδους «ευφάνταστα» χαράτσια, αποδιδόμενα σε αμφίβολους και αδιαφανείς σκοπούς … και στην ουσία ποιες μαύρες τρύπες καλείται να κλείσει με αυτά.

Με εκτίμηση,
Παναγιώτης Τοκούζης

Pin It on Pinterest