Βγήκε το πρωτόκολλο κατεδάφισης για την Γλύστρα

Αναρτήθηκε το πρωτόκολλο για την κατεδάφιση της κατασκευής στην παραλία Γλύστρα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Μένει να δούμε αν θα εκτελεστεί και πότε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Ρόδος, 30 Αυγούστου

2021 Α .Π 3 5 5 1 Α/Α: 01/2021 Δ/ΝΣΗ Π0ΛΕ0Δ0ΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΓΟΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ (Ύ.ΔΟΜ) Ταχ.Δ/νση: Διαγοριδών 1, Ταχ. Κώδικας:85133 Πληροφορίες: Γιαννακόπουλος Ανδρ. Τηλέφωνο: +30 22413 64659 Φαξ:+30 2241364696 e-mai 1 :ypdomisis@rhodes.gr

Π Ρ Ο Σ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου – Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Ακτή Μιαούλη 83 – Πειραιάς

ΚΟΙΝ’· Ι.Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου

2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

3. Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου

4. Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Ρόδου.

5. Δημοτική Ενότητα Λίνδου.

ΘΈΜΑ: «Πρωτόκολλο κατεδάφισης».

Η ΥΔΟΜ σύμφωνα με τις διατάξεις της § 7 (α) του άρθρου 94 του Ν.4495/17 ΦΕΚ 167Α/3-11-2017 σε συνδυασμό με την Εγκύκλιο 1/2017 (16-11-2017) και έχοντας υπόψη:

1. Το με α.π. 95655/16-3-2021 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

2. Το με α.π. 3/12120 διαβιβαστικό της 6/2021 Απόφασης του συμβουλίου κοινότητας Λόρδου.

3. Το 1057/4/6κ/12-3-2021 έγγραφο του A T Νότιας Ρόδου.

4. Το με α.π. 717/1-3-2021 σήμα διακοπής εργασιών της ΥΔΟΜ.

5. Την με α.π. 14154 ΕΞΕ 2021/1-3-2021 διαβίβαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκάνησου Α’ της Εκθεσης Αυτοψίας κατ’ αγνώστου.

6. Το με α.π. 2499/6-7-2021 έγγραφο της ΥΔΟΜ που υπενθυμίζει την ισχύ του (4 σχ.)

7. Το με α.π. 3307/26-8-2021 ερώτημα της ΥΔΟΜ στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου.

8. Την με α.π. 3348/30-8-2021 απάντηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου. Που αφορά στην εν εξελίξει εκτέλεση εργασιών ανέγερσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου τύπου deck επιφάνειας 1500 μ2 περίπου στηριζόμενο σε μεταλλικούς κοιλοδοκούς και μεταλλικές στράντζες, κατασκευή 43 ξύλινων δοκών μήκους μεταξύ 8μ και 10 μ. Όλα τα ανωτέρω έλαβαν χώρα στην παραλία «Γλύστρα» της Δημοτικής Ενότητας Λινδίων του Δήμου Ρόδου και σύμφωνα με το (5 σχ.) μέρος της κατασκευής βρίσκεται εντός της ζώνης αιγιαλού (ΦΕΚ 720Δ/31-12-2010) και το υπόλοιπο εντός της ΚΜ 2150Λ Γαιών Αάρδου. Η θέση του αυθαιρέτου είναι εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, πλησίον δασικού τμήματος και συνεπώς έχει εφαρμογή η § 8 (β) του άρθρου 94 του Ν.4495/17. Παρακαλούμε τις αρμόδιες Υπηρεσίες για τις κατά το Νόμο ενέργειες τους