Βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στα κτίρια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν στο πλαίσιο των δράσεων της Περιφερειακής Αρχής, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ευπαθών ομάδων, βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων

Στην περαιτέρω βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ και γενικά των ατόμων που χρήζουν διευκολύνσεων στις μετακινήσεις τους, στα κτίρια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αποσκοπεί η πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής, μέσα από στοχευμένες δράσεις, σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ.

Σε συνέχεια του μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογραφεί από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον πρόεδρο του ΕΚΕΤΑ Άγγελο Μπεκιάρη , ξεκίνησαν να διενεργούνται μετρήσεις από το συγκεκριμένο Ινστιτούτο στα κτήρια της Περιφέρειας , κατ’ αρχήν στο νησί της Ρόδου και στην συνέχεια και στα υπόλοιπα νησιά, για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, με σκοπό την περαιτέρω βελτιστοποίηση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε αυτά.

Η πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής, η οποία επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία σε κοινωνικά ζητήματα, έχει στόχο την αξιολόγηση των δομών από εμπειρογνώμονες, βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων, προκειμένου οι παρεμβάσεις να είναι άρτια σχεδιασμένες και όχι σε μια αποσπασματική λογική.

Θα ακολουθήσει εκπαίδευση του προσωπικού των υπηρεσιών της Περιφέρειας για την καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των ΑμεΑ και γενικά των ευπαθών ομάδων πληθυσμού.

Οι μετρήσεις διενεργούνται από τις Καλλιόπη Βιτζηλαίου και Ματίνα Λουκέα, στελέχη του ΕΚΕΤΑ. Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Μαίρη Παπανδρέου μηχανικό, υπεύθυνη του ΙΜΕΤ και τον πρόεδρο της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε., Χρήστο Μπάρδο.

ΛΙΣΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

 1. ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ενδεικτικά)

 1. Φυσικές Υπηρεσίες

 • Αλλαγές σε κανονισμούς εξυπηρέτησης ς και σχετική ενημέρωση κοινού μέσω ανακοινώσεων και προσωπικού (π.χ. υποχρέωση υπαλλήλων να διαβάζει γραπτά σε τυφλούς, αποδοχή συνοδών-σκύλων, κλπ.)

 1. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

 • Προσθήκη ειδικού περιεχομένου (πληροφοριών) για ΑμεΑ

 • Ενσωμάτωση περιγραφικού κειμένου σε φωτογραφίες ή βίντεο.

 1. Κτίρια

 • Μετακίνηση (ποια πάνω, πιο κάτω, πιο αριστερά, πιο δεξιά) χειρολαβών, διακοπτών φωτός, κλπ. Καλύτερη διαρρύθμιση υφιστάμενου εξοπλισμού και διατάξεων.

 • Απομάκρυνση εμποδίων από διαδρόμους (π.χ. ντουλάπες, φωριαμοί, κλπ).

 • Προσθήκη καθισμάτων σε διαδρόμους.

 • Ρύθμιση θυρών να είναι πιο «μαλακές», δηλαδή να απαιτούν μικρότερη δύναμη χειρισμού (ή εναλλακτικά να παραμένουν ανοικτές κατά το ωράριο λειτουργίας).

 • Καλύτερη σήμανση για εξόδους διαφυγής ΑμεΑ, εισόδους πρόσβασης ή τουαλέτες, κλπ.

 • Καλύτερος (μεγαλύτερος) φωτισμός.

 • Προσθήκη πλακετών με ειδική σήμανση (ανάγλυφη ή σε Braille).

 • Αύξηση έντασης ή ενεργοποίηση ήχων ανακοινώσεων ή τηλεφώνων ή ήχων εντός ανελκυστήρα (όπου αυτό είναι εφικτό).

 • Προστατευτική επισήμανση γυάλινων θυρών, βαφή-αύξηση χρωματικής αντίθεσης πριν από σκαλοπάτια, κλπ.

 • Τοποθέτηση εμποδίων (π.χ. ζαρντινιέρα) για προστασία κεφαλής βαδιζόντων τυφλών προς ανοικτές σκάλες, κλπ.

 • Πιθανή βελτίωση ράμπας με επιπλέον στρώση τσιμέντου ή επέκτασή της ή χρήση αλουμινένιας (πρόσθετης ράμπας) – βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη παρέμβαση.

 1. ΜΕΣΟΠΡΟΣΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ενδεικτικά)

 1. Φυσικές Υπηρεσίες

 • Αλλαγή σε υφιστάμενες δομές – χώρους υπηρεσιών.

 • Σχετική εκπαίδευση προσωπικού.

 1. Κτίρια

 • Προσθήκη απλών και φθηνών βοηθημάτων (π.χ. χειρολαβές σε μπάνιο, κουπαστές σε ανοικτές σκάλες και ράμπες).

 • Βελτίωση υφιστάμενων ραμπών και προσθήκης νέων μεταξύ μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης παρέμβασης.

 • Αλλαγή φόρας ανοίγματος θύρας , όταν αυτό απαιτείται.

 • Επιδαπέδιες σημάνσεις για τυφλούς και οπτικές για κωφούς.

 • Βελτίωση υφιστάμενων ραμπών και προσθήκη νέων – μεταξύ μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης παρέμβασης.

 • Μόνιμες διατάξεις για αποκλεισμό εμποδίων σε διαδρομές (κολωνάκια, μπάρες, κλπ.).

 • Επιδαπέδια σήμανση τυφλών σε διαδρομές.

 1. ΜΑΚΡΟΠΡΟΣΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ενδεικτικά)

 1. Φυσικές Υπηρεσίες

 • Μεταφορά τους σε προσβάσιμους ή, τουλάχιστον , ημι-προσβάσιμους χώρους.

 • Πλήρως προσβάσιμες διαδικασίες για όλους.

 1. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 • Ανάπτυξη νέων ιστοσελίδων, πλήρως προσβάσιμων.

 • Επικαιροποίηση περιεχομένου, σε συνεργασία με Συλλόγους ΑμεΑ.

 1. Κτίρια

 • Υποδομές (τουαλέτες, θυρίδες εξυπηρέτησης, διάδρομοι κλπ) πλήρως προσβάσιμες.

 • Προσβάσιμοι ανελκυστήρες, διάδρομοι, θύρες και άλλα συνδετικά στοιχεία.

 • Παντού όπου απαιτείται , ράμπες σωστά κατασκευασμένες.

 • Προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού για επικοινωνία και εξυπηρέτηση ΑμεΑ (τυφλών, κωφών, κ.α.)

 1. Διαδρομές

 • Ανάπτυξη προσβάσιμων στάσεων και διαδρομών.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι το κάτωθι:

Επιμέρους εργασίες

Μήνας 1

Μήνας 2

Μήνας 3

Μήνας 4

Ι

ΙΙ

Ι

ΙΙ

Ι

ΙΙ

Ι

ΙΙ

Δημιουργία εργαλείων για την αξιολόγηση των υποδομών
Επιλογή των καταλληλότερων υποδομών και υπηρεσιών
Αξιολόγηση των επιλεχθέντων υποδομών και υπηρεσιών
Συγγραφή της έκθεσης προτάσεων βελτίωσης της προσβασιμότητας
Επίβλεψη των συνεργείων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Διάχυση και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου
Παραδοτέα

Π1

Π2

Π3

Π4

Pin It on Pinterest

Share This