Οι βασικές προτάσεις της παράταξης του Στράτου Καρίκη “ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ”

Αγαπητοί μου συμπατριώτες,

Με πίστη στην αναγκαιότητα αλλαγής των δεδομένων που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα και κινούμενος εκτός των τυπικών κανόνων επικοινωνίας των πολιτικών νιώθω την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας τις πρώτες μου σκέψεις για τη Ρόδο μας. Με σεβασμό στο νησί μας και τους ανθρώπους του παραθέτω τις βασικές προτάσεις της παράταξης μας σε τομείς που θεωρώ σημαντικούς σαν πρώτο μέρος, επιθυμώντας να κοινοποιήσω το στίγμα των στόχων και των επιδιώξεων μας. Με την πεποίθηση ότι η κοινή αγάπη για τον τόπο μας αποτελεί έμπνευση για πολλούς συμπολίτες μου για δημιουργικές σκέψεις και ιδέες προτρέπω όλους τους δημότες να μου γνωρίσουν και να συζητήσουν μαζί μου και τις δικές τους σκέψεις αρχίζοντας έναν εποικοδομητικό διάλογο για το καλό του νησιού μας, των κατοίκων του και των επισκεπτών του. Το πλήρες πρόγραμμα της παράταξης μας στο σύνολο των τομέων του βρίσκεται υπό επεξεργασία για να ανακοινωθεί ολοκληρωμένο το επόμενο διάστημα εμπλουτισμένο με τα αποτελέσματα αυτού του διαλόγου, πιστεύοντας ότι η συμμετοχή και σύμπραξη αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς

Ευστράτιος Καρίκης Υποψήφιος Δήμαρχος Ρόδου

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΥ

Ο μεγάλος ενιαίος Δήμος απαιτεί αλλαγή του διοικητικού μοντέλου. Προτείνουμε :

  • Κατανομή αρμοδιοτήτων

Απεμπλοκή του δημάρχου από την καθημερινή γραφειοκρατία με εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Αποκλειστική απασχόληση του Δημάρχου με τα θέματα του Δήμου και μη συμμετοχή του σε άλλα συμβούλια ως πρόεδρος όπως ΔΕΥΑΡ, Λιμενικό Ταμείο Ν. Δωδεκανήσου, ΠΡΟΤΟΥΡ. Εποπτεία δράσεων αυτών των οργανισμών.

Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων με τοποθέτηση στους οργανισμούς αυτούς ανθρώπους με κατάλληλη τεχνογνωσία.

Αλλαγή του διοικητικού μοντέλου των αντιδημάρχων και των εντεταλμένων συμβούλων με κατανομή αρμοδιοτήτων ανά θεματική ενότητα και ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των πρόεδρων και των μελών των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων

Δημιουργία θέσεων εντεταλμένων συμβούλων με συγκεκριμένο αντικείμενο και τομέα για αποτελεσματικότερη διοίκηση.

  •  Διοίκηση Υπηρεσιών

Συστηματική συνεργασία Δημάρχου με όλες τις Διευθύνσεις Δήμου.

Καθιέρωση συσκέψεων ανά διεύθυνση παρουσία του Δημάρχου ανά εξάμηνο για προγραμματισμό και απολογισμό δράσεων.

Μηνιαία σύσκεψη Δημάρχου με διευθυντές για συντονισμό και επίλυση προβλημάτων. Εκπαίδευση προσωπικού και αξιοποίηση του για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

Δίκαιη αξιολόγηση μέσω στόχων ανά διεύθυνση και τμήμα.

Η αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου κυρίως στηρίζεται στα στελέχη του για αυτό βασική αρχή μας είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο πολίτη – εργαζόμενο του δήμου.

Κάθετη θέση μας ότι ο Δήμος μας δεν μπορεί πλέον να δεχθεί οποιαδήποτε υπαγωγή του έστω και για ένα εργαζόμενο σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή απολύσεων. Σε μία τέτοια περίπτωση άμεσο κλείσιμο του Δήμου μας.

Συστηματικός προγραμματισμός έργων και προμηθειών για έγκαιρη προμήθεια υλικών. Παρακολούθηση αποτελεσματικότητας υπηρεσιών ανά τρίμηνο. Πλήρης διαφάνεια στη λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών και Επιχειρήσεων

  •  Δημοκρατική Διακυβέρνηση

Ετήσιες λαϊκές συνελεύσεις κατά τόπους σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες και ειδικές συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου με αντικείμενο την εικόνα, την κατάσταση και τις απαιτούμενες ενέργειες έργα και δράσεις σε κάθε δημοτική ενότητα.

Ειδική σύσκεψη σε κάθε Δημοτική ενότητα παρουσία του Δημάρχου και των αρμοδίων αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων ανά τρίμηνο για ενημέρωση προγραμματισμό και άμεση επίλυση προβλημάτων. Ενίσχυση του θεσμού της επιτροπής διαβούλευσης για τη συστηματική και ουσιαστική συνεργασία του Δημάρχου με τους φορείς και τους δημότες.

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

Έμφαση στη συνεργασία Δήμου-Δημότη Ανοικτές πόρτες όλων των αιρετών και των υπηρεσιών του δήμου μας για τους πολίτες.

Βασική αρχή μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών. Υποστήριξη ενεργών πολιτών και σύμπραξη Δήμου με δημότες σε όλους τους τομείς που υπάρχει ενδιαφέρον. Συνεργασία και στήριξη συλλόγων από το Δήμο για την οργάνωση κοινών δράσεων και εκδηλώσεων.

Προώθηση του εθελοντισμού με συστηματική οργάνωση και προγραμματισμό δράσεων σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου. Στήριξη εθελοντικών οργανώσεων και δομών με σημαντική κοινωνική δράση.

Προώθηση θεσμού «υιοθεσίας πάρκων» και καθιέρωση ετήσιων βραβείων για τα ωραιότερα πάρκα της πόλης και του χωριού. Άνοιγμα της νομικής υπηρεσίας του δήμου μας για νομική υποστήριξη θεμάτων του τόπου μας πέραν των θεμάτων που άπτονται του πλαισίου του δήμου και της διοίκησης.

Ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας στο νησί μας με επέκταση του θεσμού των δημοτικών ιατρείων στις δημοτικές ενότητες και στελέχωση τους μέσω πρόσληψης ιατρών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών που έχουν ανάγκη.

Συνεργασία Δήμου με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την Μητρόπολη και όλες τις Εθελοντικές οργανώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης.

Παράλληλα με την παροχή συσσιτίου παροχή ειδών ένδυσης και υπόδησης σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς και χορηγούς.

Καθιέρωση κάρτας δωρέαν χρήσης συγκοινωνίας ΡΟΔΑ για τους άπορους συμπολίτες μας Καθιέρωση του θεσμού της νομικής υποστήριξης των απόρων συμπολιτών μας. Καθιέρωση μηνιαίας κάρτας στάθμευσης

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Η αλλαγή της εικόνας της πόλης αλλά και ολόκληρου του νησιού είναι επιβεβλημένη. Η καθαριότητα και το πράσινο αποτελούν πρώτες προτεραιότητες και σε συνδυασμό με παρεμβάσεις μικρής κλίμακας στα κακώς κείμενα μπορούν να αλλάξουν δραστικά την εικόνα της πόλης μας. Για το σκοπό αυτό προτείνουμε:

  •  Καθαριότητα και Πράσινο

Ίδρυση μικρού ευέλικτου συμβουλίου καθημερινότητας με συμμετοχή των βασικών αρμόδιων υπηρεσιών υπό τον έλεγχο του Δημάρχου.

Ενίσχυση της αντιμετώπισης των θεμάτων καθημερινότητας με λειτουργία ειδικού γραφείου πλήρως στελεχωμένου με αντικείμενο την καταγραφή των προβλημάτων προς επίλυση, την άμεση επαφή με τους δημότες, την παρακολούθηση διεκπεραίωσης και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Δημιουργία μικτών συνεργείων τεχνικής υπηρεσίας, καθαριότητας και πρασίνου για καθημερινές ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην πόλη και σε τακτά χρονικά διαστήματα σε κάθε χωριό υπό την άμεση εποπτεία και έλεγχο του Δημάρχου.

Δημιουργία δύο αποθηκών μία στην ανατολική και μία στη δυτική πλευρά του νησιού για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κοινοτήτων με τα απαραίτητα υλικά.

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και πόρων στα τοπικά συμβούλια. Συνεργασία με ΑΕ Δήμου για θέματα καθημερινότητας και άμεσων παρεμβάσεων.

Άμεσες παρεμβάσεις για την αισθητική αναβάθμιση πόλης με φυτεύσεις και ενίσχυση πρασίνου στους κοινόχρηστους χώρους αρχικά της πόλης και στη συνέχεια των συνοικιών και των χωριών.

Δωρεάν παροχή φυτών στους δημότες από τα φυτώρια του Δήμου για τον καλλωπισμό των πρασιών.

Επισκευή αστικού οδικού δικτύου και πεζοδρομίων. Νέες διαγραμμίσεις. Συστηματική συντήρηση.

  •  Βελτίωση παραλιακού μετώπου πόλης Ρόδου

Απομάκρυνση οχημάτων και αισθητικές αναπλάσεις σε χαρακτηριστικά σημεία όπως τα «Ελαφάκια» και οι «Μύλους» με σύγχρονη αναβάθμιση της δημοτικής συγκοινωνίας

Αξιοποίηση και λειτουργία των τριών μύλων στη μαρίνα του Μανδρακιού.

Άμεση επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων της Νέας Αγοράς και υποχρεωτική εφαρμογή κανονισμού από ιδιοκτήτες καταστημάτων. Τυποποίηση εξοπλισμού μικροπωλητών ως όρου για χορήγηση άδειας.

Αυστηρός έλεγχος χωροθέτησης και εμφάνισης

Αυστηρός έλεγχος τήρησης παραχωρήσεων κοινοχρήστων χώρων καταστημάτων

Δημιουργία σημείων στάσης στις περιπατητικές διαδρομές με παγκάκια και πράσινο σε σημεία με ωραία θέα.

Παράλληλα είναι απαραίτητη η επίλυση χρόνιων θεμάτων όπως η χωροθέτηση νέας περιοχής καταυλισμού για τους ΡΟΜΑ, κατασκευή των αναγκαίων υποδομών εκτός του αστικού ιστού και στη συνέχεια μετακίνηση τους σε διάστημα έξι μηνών.

  • Παραλίες

Αισθητική αναβάθμιση των παραλιών με τυποποίηση του εξοπλισμού και ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών.

Φυτεύσεις όπου είναι δυνατό, κατασκευή αποδυτηρίων, διαδρόμων κλπ και απομάκρυνση πλαστικών και κακόγουστων κατασκευών. Υποχρεωτική χρήση συγκεκριμένων υλικών για ομπρέλες και ξαπλώστρες ανάλογα με την περιοχή.

Διεκδίκηση γαλάζιας σημαίας σε περισσότερες παραλίες.

Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων στις παραλίες όπου υπάρχει δυνατότητα.

  •  Μεσαιωνική πόλη

Συστηματική παρουσία μικρού ένστολου συνεργείου καθαριότητας στη Μεσαιωνική Πόλη σε όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της εικόνας και των υπηρεσιών.

Συνεργασία με τους επιχειρηματίες για την καθαριότητα και ευταξία του μνημείου. Αξιοποίηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων για εξυπηρέτηση επισκεπτών και κατοίκων και έλεγχος της κυκλοφορίας.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο τουρισμός είναι ο κύριος τομέας της οικονομίας μας και θα δοθεί η ανάλογη έμφαση. Παράλληλα όμως ο Δήμος οφείλει να συνδράμει με όλους τους δυνατούς τρόπους στην οικονομία του νησιού μας στη δύσκολη περίοδο που βιώνουμε σήμερα.

  • Τουρισμός

Συνεργασία Δήμου με εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα τουρισμού. Επιλογή εξειδικευμένων συμβούλων και συνεργατών τουρισμού με ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες και στόχο την υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων για την ποιοτική αναβάθμιση του συνόλου των υπηρεσιών όλων των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον τουρισμό.

Ανάπτυξη δράσεων για την ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων νησιού και προσέλκυση και μεμονωμένων επισκεπτών για την ενίσχυση των μικρών τουριστικών καταλυμάτων και επιχειρήσεων που πλήττονται από το θεσμό του all inclusive.

Συστηματική διαφήμιση του νησιού σε δυναμικές αγορές με προβολή της τοπικής ταυτότητας για τη σαφή διαφοροποίηση του νησιού μας από τους προορισμούς του μαζικού τουρισμού.

Αναδιάρθρωση ΠΡΟΤΟΥΡ- Επιλογή Προέδρου με άριστη γνώση του αντικειμένου σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς και εφαρμογή πλήρους διαφάνειας στη λειτουργία του.

Σχεδιασμός και συντονισμός των δράσεων σε συνεργασία με αρμόδια Διεύθυνση Δήμου και όλων των τουριστικών φορέων.

Εντατικοποίηση προσπαθειών για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, – θρησκευτικού, ιατρικού, γαστρονομικού, αθλητικού κλπ – ως μέσου για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Έγκαιρος προγραμματισμός ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων με έμφαση στους δημότες αλλά στους επισκέπτες

Καθιέρωση δύο μεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων και δύο μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων ανά έτος με παγκόσμια προβολή για την προσέλκυση επισκεπτών κατά τη μεσαία ή χαμηλή τουριστική περίοδο.

Καθιέρωση εβδομαδιαίων εορτών υποδοχής επισκεπτών σε λιμάνι και αεροδρόμιο σε συνεργασία με φορείς και πολιτιστικούς συλλόγους. Ίδρυση γραφείου σύνδεσης πρωτογενούς τομέα με ξενοδοχεία και προώθηση τοπικών προϊόντων

Θαλάσσιος Τουρισμός

Μείωση στο ελάχιστο των τελών του τουριστικού λιμένα και των τελών ύδρευσης κρουαζιερόπλοιων.

Προσαρμογή υποδομών στις ανάγκες του θαλάσσιου τουρισμού για την προώθηση του. Αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών με στόχο να γίνει η Ρόδος ευρωπαϊκό λιμάνι κύρους.

Πλήρης διαφάνεια στη λειτουργία του λιμενικού ταμείου και τοποθέτηση προέδρου με γνώση του αντικειμένου.

Άμεση διαβούλευση με τις εταιρείες κρουαζιέρας για παροχή προς αυτές του συνόλου των αιτούμενων υπηρεσιών.

  • Συμβολή Δήμου στην τοπική οικονομία

Ίδρυση ειδικού γραφείου υπό την εποπτεία του Δημάρχου για την καταγραφή και την κατεύθυνση ανέργων συμπολιτών μας σε επιχειρήσεις που αναζητούν εργαζομένους σε συνεργασία με όλους τους εργοδοτικούς φορείς.

Συνεργασία με φορείς κατάρτισης για κάλυψη αναγκών αγοράς. Οργάνωση εκδηλώσεων σε συστηματική βάση στο εμπορικό κέντρο για την προσέλκυση των δημοτών.

Συνεργασία με τους επιχειρηματίες και δημιουργία ειδικού πληροφοριακού υλικού π.χ για καταλύματα και επιχειρήσεις Μεσαιωνικής πόλης Άμεση συμμόρφωση του Δήμου σε οποιαδήποτε αμετάκλητη απόφαση των αρμοδίων δικαστηρίων σχετικά με το Δημοτικό φόρο ανεξάρτητα από την απώλεια εσόδων.

Pin It on Pinterest