Το νέο ΔΣ της ΕΣΠΕΕΡ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

              Σας γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή, 02 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 19:00μμ, συνήλθαν τα μέλη του νέου Δ.Σ. τα οποία εξελέγησαν από τις αρχαιρεσίες εκλογών της 28ης Ιανουαρίου 2024, ημέρα Κυριακή, σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΣΠΕΕΡ «Κλαυδίου Πέπερ 5β», μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους Ανθστη (Ο) Κεφαλά Ανέστη, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα»

                   Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό συγκροτήθηκε σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ: 01/2024 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Παρασκευής, 02 Φεβρουαρίου 2024 έχει ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ. 2024

Α/ΑΚΑΘΗΚΟΝΤΑΒΑΘΜΟΣΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
01ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΝΘΣΤΗΣ (Ο)ΚΕΦΑΛΑΣΑΝΕΣΤΗΣ
02ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΕΣΜΙΑΣ (ΟΑΣΤΥ)ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣΜΙΧΑΗΛ
03ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΑΝΘΣΤΗΣ (ΠΒ)ΓΡΙΜΜΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
04ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΕΠΧΙΑΣ (ΠΖ)ΧΑΤΖΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
05ΤΑΜΙΑΣΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)ΖΕΡΒΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
06ΜΕΛΟΣ Α΄ΕΠΧΙΑΣ (ΠΒ)ΖΑΒΛΑΡΗΣΛΑΜΠΡΟΣ
07ΜΕΛΟΣ Β΄ΑΝΘΣΤΗΣ (ΠΖ)ΚΟΥΛΟΥΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

08Α΄ ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣΕΠΧΙΑΣΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
09Β΄ ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣΕΠΧΙΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣ
10Γ΄ ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣΕΠΧΙΑΣΠΕΤΣΙΜΕΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
11Δ΄ ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣΕΠΧΙΑΣΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Α/ΑΒΑΘΜΟΣΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
1ΑΝΘΣΤΗΣΚΕΦΑΛΑΣΑΝΕΣΤΗΣ
2ΑΝΘΣΤΗΣΓΡΙΜΜΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
3ΕΠΧΙΑΣΧΑΤΖΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
4ΕΠΧΙΑΣΖΑΒΛΑΡΗΣΛΑΜΠΡΟΣ
5ΑΝΘΣΤΗΣΜΠΛΑΤΖΟΥΚΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
6ΕΣΜΙΑΣΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣΜΙΧΑΗΛ
7ΑΛΧΙΑΣΜΑΝΤΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8ΕΠΧΙΑΣΜΠΑΛΑΦΑΕΙΡΗΝΗ
9ΑΛΧΙΑΣΚΟΥΛΟΥΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10ΕΠΧΙΑΣΚΑΣΙΟΥΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣ
11ΑΝΘΣΤΗΣΓΑΖΕΤΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
12ΑΝΘΛΓΟΣΧΑΜΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13ΕΠΧΙΑΣΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
14ΕΠΧΙΑΣΦΛΩΡΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15ΥΠΛΓΟΣΖΕΡΒΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
16ΕΠΧΙΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
17ΕΠΧΙΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣ
18ΕΠΧΙΑΣΤΣΑΓΚΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
19ΑΝΘΣΤΗΣΑΛΜΠΑΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
20ΕΠΧΙΑΣΤΣΑΛΤΑΣΣΑΡΑΝΤΟΣ
21ΤΧΗΣΤΣΙΡΩΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
22ΕΠΧΙΑΣΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣΣΥΜΕΩΝ
23ΑΝΘΛΓΟΣΘΕΟΦΑΝΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝ
24ΕΠΧΙΑΣΠΕΤΣΙΜΕΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
25ΑΝΘΣΤΗΣΜΑΜΜΗΣΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
26ΕΠΧΙΑΣΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
27ΕΠΧΙΑΣΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
28ΕΠΧΙΑΣΚΑΝΣΙΖΟΓΛΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
29ΕΠΧΙΑΣΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
30ΕΠΧΙΑΣΓΑΖΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
31ΑΛΧΙΑΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
32ΕΠΧΙΑΣΑΝΔΡΙΩΤΗΣΜΙΧΑΗΛ
33ΕΠΧΙΑΣΚΟΛΙΤΣΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
34ΕΠΧΙΑΣΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣΑΝΔΡΕΑΣ
35ΕΠΧΙΑΣΜΠΑΙΡΑΜΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
36ΛΧΙΑΣΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α/ΑΚΑΘΗΚΟΝΤΑΒΑΘΜΟΣΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
01ΠΡΟΕΔΡΟΣΕΠΧΙΑΣΓΚΟΥΡΤΖΙΟΥΜΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
02ΜΕΛΟΣΕΠΧΙΑΣΚΑΣΙΟΥΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣ
03ΜΕΛΟΣΕΠΧΙΑΣΤΣΑΓΚΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ

              Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.), αισθάνεται την υποχρέωση να εκφράσει τις εγκάρδιες και θερμές ευχαριστίες του προς όλους τους συναδέλφους μέλη, που συμμετείχαν και προσήλθαν στις αρχαιρεσίες εκλογών της 28ης Ιανουαρίου 2024 και θέλει να δηλώσει ότι, θα είναι δίπλα τους για ένα καλύτερο εργασιακό, κοινωνικό και καθημερινό περιβάλλον. Σε αυτή την προσπάθεια όμως, σας χρειαζόμαστε φυσικά όλους, συμμετέχοντας και συμβάλλοντας ενεργά και δραστήρια ως μέλη με τις ιδέες σας και προτάσεις σας και πάντα, μέσα από τις συλλογικές εκφράσεις που προβλέπει το Καταστατικό μας.

     Με εκτίμηση.

              Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                  Ο                                                Ο

                         Πρόεδρος                              Γεν. Γραμματέας

                       Κεφαλάς Ανέστης                      Γρίμμης Στυλιανός

                                                                                              Ανθστης (Ο)                               Ανθστης

Pin It on Pinterest