Το 3ο Νηπιαγωγείο Αρχαγγέλου συμμετείχε στην 1η εκπαιδευτική / μαθησιακή δραστηριότητα και στη 2η διακρατική συνάντηση του έργου “3D4CE”

Στο πλαίσιο του Προγράμματος “3DPrinting: aCulturalacceleratorforEducation1 πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά μεταξύ των εταίρων: (α) η 1η εκπαιδευτική και μαθησιακή δραστηριότητα του Έργου (31/01-04/02/2022), καθώς και (β) η 2η διακρατική συνάντηση (07/02/2022).

Στις δράσεις αυτές συμμετείχαν: το Πανεπιστήμιο Αιγαίου2 ως επικεφαλής φορέας, το 2ο Δημοτικό Σχολείου Χίου το οποίο ανέλαβε και τη διοργάνωση των συναντήσεων, το Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας Λέσβου, το 3ο Νηπιαγωγείο Αρχαγγέλου Ρόδου, το Πολιτιστικό Κέντρο ‘Παιδί και Δημιουργία’ από την Αθήνα, το σχολείο Agrupamento de Escolas de Marrazes από την Πορτογαλία και το σχολείο ISA13 Istituto Comprensivo Sarzana από την Ιταλία.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει άμεσο αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες από τις οποίες προέρχονται οι ως άνω φορείς, καθώς αφενός οι μαθητές των εν λόγω εκπαιδευτικών μονάδων μαθαίνουν για την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους, μέσα από τη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών, αφετέρου ο τοπικός πολιτιστικός πλούτος αναδεικνύεται και γίνεται αντικείμενο εκπαίδευσης στο σύνολο των συνεργαζόμενων περιφερειών/κρατών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Για τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα του Έργου κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας διαδικτυακής συνάντησης δόθηκε η δυνατότητα να διαμορφωθεί:

1) το εκπαιδευτικό υλικό, με βασικούς πυλώνες τις έννοιες:

i. της πολιτιστικής κληρονομίας, με έμφαση στο τοπικό στοιχείο,

ii.της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D Printing), με έμφαση σε όλες τις απαραίτητες παραμετροποιημένες εφαρμογές, καθώς και

2) το πρόγραμμα υλοποίησης αυτού.

Επίσης συζητήθηκαν θέματα οργάνωσης του Προγράμματος, όπως η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των δράσεων, οι ενέργειες διάχυσης και προβολής, η υπό κατασκευή ιστοσελίδα του Έργου, οι όροι συμμετοχής των μαθητών, καθώς και βασικά ορόσημα υλοποίησης του Προγράμματος.

1 Το Πρόγραμμα με τίτλο: “3DPrinting: aCulturalacceleratorforEducation (Κωδικός Προγράμματος: 2020-1-EL01-KA227-SCH-094618) χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), καθώς αποτελεί την Εθνική Μονάδα Συντονισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 / Βασική Δράση 2: Στρατηγικές Συμπράξεις, του Τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης, Erasmus+ 2020 με σκοπό την αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19/Δράση ΚΑ227-Ενίσχυση της δημιουργικότητας».

2 Το Πρόγραμμα συντονίζει το Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων (“QM Lab”) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Ρίξτε μία Ματιά

Pin It on Pinterest