Ειδικό Θεματικό Πρόγραμμα με θέμα «Το Πλαίσιο της Πολιτιστικής Διαχείρισης μέσω των ΟΤΑ ως μοχλός Τοπικής Ανάπτυξης»

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του έργου «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου – “Πολυνησιωτικότητα”» μέσω της Δράσης 4: «Εκπαίδευση και Υποστήριξη στις τοπικές κοινωνίες» διοργανώνει Ειδικό Θεματικό Πρόγραμμα με θέμα «Το Πλαίσιο της Πολιτιστικής Διαχείρισης μέσω των ΟΤΑ ως μοχλός Τοπικής Ανάπτυξης». Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην Ρόδο.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση επαγγελματιών από τον χώρο του πολιτισμού σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση και οργάνωση σε πολιτιστικούς φορείς (μουσεία, πολιτιστικούς συλλόγους, οργανώσεις, ΟΤΑ, συνεταιρισμούς, κ.α.), καθώς και του οικονομικού οφέλους που προκύπτει από την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και σύγχρονων πρακτικών διοίκησης και διαχείρισης, σε επίπεδο τοπικής ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα, εκτός από τις διαλέξεις, περιλαμβάνει μελέτες περίπτωσης, εργαστήρια με διαδραστικά παραδείγματα και ασκήσεις, στα πλαίσια των οποίων οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν εναλλακτικές μεθόδους οργάνωσης και διαχείρισης, να εφαρμόσουν τις κατάλληλες τεχνικές, μεθόδους και εργαλεία, ώστε να μπορέσουν να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, τόσο σε θέματα μεγιστοποίησης αποδοτικότητας, παραγωγικότητας και κερδών, όσο και σε θέματα μείωσης των εξόδων, και φυσικά να μπορέσουν να επιλέξουν τις κατάλληλες τεχνικές μεθόδους και πρακτικές για την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση.

Το θεματικό πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη, σε εργαζομένους και σε όσους απασχολούνται σε πολιτιστικές δραστηριότητες, σε μέλη πολιτιστικών συλλόγων, μουσείων, σε επιχειρηματίες, σε πολιτιστικά σωματεία και σε στελέχη τοπικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, μπορούν να το παρακολουθήσουν στελέχη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικών φορέων, συνεταιρισμών, καθώς και όλοι όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ενημέρωση και εξειδίκευση για τις τεχνικές, τις μεθόδους και τα σύγχρονα εργαλεία σε θέματα πολιτιστικής οργάνωσης, διαχείρισης και τοπικής ανάπτυξης.

Τα θέματα που θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν αφορούν σε:

  •  Μέθοδοι & Εργαλεία Διαχείρισης & Οργάνωσης Πολιτιστικών Μονάδων
  •  Οικονομία του Πολιτισμού & Πόροι: Μέθοδοι & Μελέτες Περιπτώσεων
  • Οργάνωση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων & Πολιτική Διαχείρισης Κρίσεων
  •  Περιφερειακή Ανάλυση των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στην ΕΕ & στην Ελλάδα και Τοπική Ανάπτυξη

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 70 ευρώ και περιλαμβάνει την εγγραφή, καφέ και ελαφρύ γεύμα για όλες τις ημέρες, καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό.

Πληροφορίες, ωρολόγιο πρόγραμμα και αίτηση συμμετοχής, θα βρείτε στο σύνδεσμο

http://action4learning.aegean.gr/program_details.asp?id=140

Τοπικός συνεργάτης: Οίκουτα Μάζζα Πατρίσια, Τοπικός συνεργάτης Δράσης 4, Τηλ: 22410 99060 (10.00 πμ – 14.00 μμ)

Ρίξτε μία Ματιά

Pin It on Pinterest