Τέσσερα παράθυρα για σύνταξη από τα 55

Δωρεάν τρία χρόνια ασφάλισης

Τέσσερα παράθυρα που μειώνουν έως και 3 έτη το χρόνο ασφάλισης για σύνταξη και ανάλογα με την περίπτωση μπορούν να κατεβάσουν και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, μπορούν να αξιοποιήσουν οι ασφαλισμένοι στα Ταμεία των μισθωτών (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΔΕΚΟ και τράπεζες) και κυρίως οι γυναίκες.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», τα παράθυρα για έξοδο στη σύνταξη με μπόνους έως και 3 χρόνια ασφάλισης είναι:

1. Ο χρόνος ανεργίας
2. Ο χρόνος ασθένειας
3. Η άδεια για τις μητέρες πριν και μετά τον τοκετό
4. Η 6μηνη ειδική άδεια μητρότητας για τις ασφαλισμένες του ΙΚΑ και η άδεια των 9 μηνών για τις ασφαλισμένες στο Δημόσιο αλλά και για ορισμένες ΔΕΚΟ.

Όλοι οι παραπάνω χρόνοι είναι συντάξιμοι, δηλαδή προσμετρώνται και προστίθενται στα χρόνια ασφάλισης που έχουν οι ασφαλισμένοι από πραγματική εργασία και μάλιστα το κέρδος από τους παραπάνω χρόνους είναι ότι συνυπολογίζονται ως πλασματικοί για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος με μηδενικό κόστος αναγνώρισης.
Οι δωρεάν χρόνοι «πριμοδοτούν» το συνολικό χρόνο ασφάλισης και ανοίγουν την πόρτα εξόδου για σύνταξη από τα 55 για τις γυναίκες. Ευνοούν όμως και τους άνδρες για σύνταξη με αυξημένες προϋποθέσεις όπως για παράδειγμα για όσους συμπληρώνουν με αυτούς τους χρόνους τις 10.500 ημέρες και κατοχυρώνουν σύνταξη στα 58.

Pin It on Pinterest