Συνεδριάζει στις 27 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο με 15 θέματα

Την 27η Ιουνίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτηκαι ώρα 17.00,καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, που θα πραγματοποιηθεί με μικτό τρόπο (Δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom), σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της εγκύκλιου του ΥΠ.ΕΣ. 98/8182/26.01.2024 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης:

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2024. (Eισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς – Εισήγηση με α/α 14229/21-06-2024 Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).
 2. Συμμετοχή Δήμου Ρόδου στο ΔΑΦΝΗ υπό το νέο καθεστώς του ΑΟΤΑ – Αντικατάσταση εκπροσώπου Δήμου στη Γ.Σ. του ΔΑΦΝΗ. (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Άννα Παρασκευοπούλου – Εισήγηση με αρ. 14225/19-06-2024).
 3. Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Τσούβαλης – Εισήγηση με αρ. 14207/12-06-2024 Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού).
 4. Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Τσούβαλης – Εισήγηση με αρ. 14208/12-06-2024 Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού).
 5. Δωρεάν παραχώρηση της κοινόχρηστης έκτασης που διοργανώνεται η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς – Εισήγηση η με αρ. 13/2024 απόφαση της ΔΚ Κρεμαστής).
 6. Τροποποίηση σχεδίου κανονισμού κοινόχρηστων χώρων στην οδό Αιόλου στην Μεσαιωνική πόλη. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παυλούς – Εισήγηση η με αρ. 410/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής).
 7. Τροποποίηση σχεδίου κανονισμού κοινόχρηστων χώρων στην πλατεία Ιπποκράτους στη Μεσαιωνική πόλη. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παυλούς – Εισήγηση η με αρ. 411/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής).
 8. Τροποποίηση σχεδίου κανονισμού κοινόχρηστων χώρων στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων στη Μεσαιωνική πόλη. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παυλούς – Εισήγηση η με αρ. 412/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής).
 9. Τροποποίηση σχεδίου κανονισμού κοινόχρηστων χώρων στην οδό Κισθηνίου στη Μεσαιωνική πόλη. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παυλούς – Εισήγηση η με αρ. 413/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής).
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» (Εισηγητής: Γενική Γραμματέας του Δήμου κα Άννα Παρασκευοπούλου – Εισήγηση με αρ. 14216/14-06-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
 11. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ». (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας του Δήμου κα Άννα Παρασκευοπούλου – Εισήγηση με αρ. 14223/19-06-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
 12. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ, Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ». (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας του Δήμου κα Άννα Παρασκευοπούλου – Εισήγηση με αρ. 14230/21-06-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
 13. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕ ΛΙΝΔΙΩΝ». (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας του Δήμου κα Άννα Παρασκευοπούλου – Εισήγηση με αρ. 14233/21-06-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
 14. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ». (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας του Δήμου κα Άννα Παρασκευοπούλου – Εισήγηση με αρ. 14234/21-06-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
 15. Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα στο Δήμο Ρόδου. (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας του Δήμου κα Άννα Παρασκευοπούλου – Εισήγηση με αρ. 14242/21-06-2024 Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κυριάκος Β. Κασάπης

Pin It on Pinterest